Menu strony
x
^
Header photo
Kazimiera Gąściora-Zakrzewska
Kazimiera Gąściora-Zakrzewska
Trener

Jestem psychoterapeutką uzależnień i psychoterapeutką Gestalt. Z osobami uzależnionymi i wykluczonymi społecznie pracuję od 2001 r.  Pracuję w Oddziale Leczenia Uzależnień dla osób dorosłych w Milejowicach koło Wrocławia. Tam prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię grupową metodą społeczności terapeutycznej. Swoje działania terapeutyczne w OLU wspieram również psychoedukacją i warsztatami dla osób uzależnionych. Oprócz pracy w charakterze specjalisty psychoterapii uzależnień przez ponad 10 lat pełniłam funkcje kierownika merytorycznego w OLU. Zajmowałam się profilaktyką uzależnień dla rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Szkoliłam pracowników służb społecznych. Współpracuję z Sądami w charakterze „specjalisty uprawnionego do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych” na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dn. 5 stycznia 2012. Współprowadziłam superwizje szkolne w ramach projektu wsparcia dla nauczycieli rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Zdrowia.

Od 2013 r. prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną, w której zajmuję się pracą z osobami dorosłymi, w tym z uzależnionymi po zakończonym procesie leczenia uzależnień. Prowadzę konsultacje i psychoterapię dla osób z trudnością w zmotywowaniu się do leczenia uzależnień. Zajmuję się również psychoterapią osób współuzależnionych i DDA.
W swoje praktyce wykorzystuję wiedzę z zakresu:
– Psychoterapii Gestalt
– Psychoterapii Uzależnień
– Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
– Dialogu Motywującego (jako narzędzia do pracy z osobami uzależnionymi).
Jestem członkiem Stowarzyszenia MONAR oraz PTPG.

Praca psychoterapeuty daje mi ogromną satysfakcję i radość. Zdecydowałam się na praktykę, wybierając metodę Gestalt, ponieważ w tym nurcie możliwy jest autentyczny kontakt z człowiekiem.
Spotkanie klienta i psychoterapeuty w metodzie Gestalt to szczególny rodzaj spotkania. Jest budowany w atmosferze zrozumienia, akceptacji i szacunku. Tylko takie spotkanie może zaowocować nowym spojrzeniem na siebie i otaczający świat. Jestem przekonana, że człowiek z natury ma w sobie ogromny potencjał. Posiada zdolność do zmiany i stania się tym, kim tak naprawdę jest.
Chcę towarzyszyć drugiemu człowiekowi w tej drodze do poznania siebie i razem z nim dążyć do lepszego, pełniejszego życia.
Dla mnie Gestalt to coś więcej niż metoda pracy psychoterapeutycznej – to przede wszystkim źródło życiowej inspiracji i kreatywności.

Zespół
Renata Procak
Renata Procak
Prezes Instytutu Gestalt, Trener
Izabela Osińska
Izabela Osińska
W-ce Prezes, Trener
Andrzej Cała
Andrzej Cała
Trener
Justyna Popławska
Justyna Popławska
Trener
Bartłomiej Żukowski
Bartłomiej Żukowski
Trener, superwizor
Iza Rakoczy
Iza Rakoczy
Trener, superwizor
Tomasz Lepszy
Tomasz Lepszy
Trener
Marta Maj – Stanisz
Marta Maj – Stanisz
Trener
Vasyl Stasyuk
Vasyl Stasyuk
Trener
Marcin Rzeszutek
Marcin Rzeszutek
Wykładowca, recenzent prac dyplomowych
Daan van Baalen
Daan van Baalen
Trener zewnętrzny
Hans Petter Frydenbeg
Hans Petter Frydenbeg
Trener zewnętrzny
Svein Johansen
Svein Johansen
Trener zewnętrzny
Lynda Osborne
Lynda Osborne
Trener zewnętrzny
Dr. Diane Hodgson
Dr. Diane Hodgson
Trener zewnętrzny
Magdalena Sękowska
Magdalena Sękowska
Trener zewnętrzny
Tomasz Pieczonka
Tomasz Pieczonka
Trener zewnętrzny
Marzenna Kucińska
Marzenna Kucińska
Trener zewnętrzny
Izabela Petryna-Kalinowska
Izabela Petryna-Kalinowska
Trener
Agata Urbanowicz
Agata Urbanowicz
Trener zewnętrzny
Elisabeth Helene Sæther
Elisabeth Helene Sæther
trener zewnętrzny
Marten Bos
Marten Bos
trener zewnętrzny
Katarzyna Rejniak
Katarzyna Rejniak
trener zewnętrzny
Polecani superwizorzy
Polecani superwizorzy
Helena Kallner
Helena Kallner
trener zewnętrzny
Artur Przyjałgowski
Artur Przyjałgowski
Członek Rady Studentów
Graham Colbourne
Graham Colbourne
trener zewnętrzny
Julia Gavryshchuk
Julia Gavryshchuk
Przewodnicząca Rady Studentów
Felicia Carroll
Felicia Carroll
trener zewnętrzny
Ruella Frank
Ruella Frank
trener zewnętrzny
Olaf Zielke
Olaf Zielke
trener zewnętrzny
Peter Philippson
Peter Philippson
Trener zewnętrzny, Superwizor procesów szkoleniowych
Zobacz cały zespoł