Menu strony
x
^
Header photo
Kazimiera Gąściora-Zakrzewska
Kazimiera Gąściora-Zakrzewska
trenerka

Jestem psychoterapeutką uzależnień i psychoterapeutką Gestalt. Z osobami uzależnionymi i wykluczonymi społecznie pracuję od 2001 r.  Pracuję w Oddziale Leczenia Uzależnień dla osób dorosłych w Milejowicach koło Wrocławia. Tam prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię grupową metodą społeczności terapeutycznej. Swoje działania terapeutyczne w OLU wspieram również psychoedukacją i warsztatami dla osób uzależnionych. Oprócz pracy w charakterze specjalisty psychoterapii uzależnień przez ponad 10 lat pełniłam funkcje kierownika merytorycznego w OLU. Zajmowałam się profilaktyką uzależnień dla rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Szkoliłam pracowników służb społecznych. Współpracuję z Sądami w charakterze „specjalisty uprawnionego do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych” na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dn. 5 stycznia 2012. Współprowadziłam superwizje szkolne w ramach projektu wsparcia dla nauczycieli rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Zdrowia.

Od 2013 r. prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną, w której zajmuję się pracą z osobami dorosłymi, w tym z uzależnionymi po zakończonym procesie leczenia uzależnień. Prowadzę konsultacje i psychoterapię dla osób z trudnością w zmotywowaniu się do leczenia uzależnień. Zajmuję się również psychoterapią osób współuzależnionych i DDA.
W swoje praktyce wykorzystuję wiedzę z zakresu:
– Psychoterapii Gestalt
– Psychoterapii Uzależnień
– Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
– Dialogu Motywującego (jako narzędzia do pracy z osobami uzależnionymi).
Jestem członkiem Stowarzyszenia MONAR oraz PTPG.

Praca psychoterapeuty daje mi ogromną satysfakcję i radość. Zdecydowałam się na praktykę, wybierając metodę Gestalt, ponieważ w tym nurcie możliwy jest autentyczny kontakt z człowiekiem.
Spotkanie klienta i psychoterapeuty w metodzie Gestalt to szczególny rodzaj spotkania. Jest budowany w atmosferze zrozumienia, akceptacji i szacunku. Tylko takie spotkanie może zaowocować nowym spojrzeniem na siebie i otaczający świat. Jestem przekonana, że człowiek z natury ma w sobie ogromny potencjał. Posiada zdolność do zmiany i stania się tym, kim tak naprawdę jest.
Chcę towarzyszyć drugiemu człowiekowi w tej drodze do poznania siebie i razem z nim dążyć do lepszego, pełniejszego życia.
Dla mnie Gestalt to coś więcej niż metoda pracy psychoterapeutycznej – to przede wszystkim źródło życiowej inspiracji i kreatywności.

Zespół
Renata Procak
Renata Procak
Prezes Instytutu Gestalt, trenerka
Izabela Osińska
Izabela Osińska
W-ce Prezes, trenerka
Andrzej Cała
Andrzej Cała
trener
Justyna Popławska
Justyna Popławska
trenerka
Bartłomiej Żukowski
Bartłomiej Żukowski
trener, superwizor
Iza Rakoczy
Iza Rakoczy
trenerka, superwizorka
Tomasz Lepszy
Tomasz Lepszy
trener
Marta Maj – Stanisz
Marta Maj – Stanisz
trenerka
Vasyl Stasyuk
Vasyl Stasyuk
trener
Marcin Rzeszutek
Marcin Rzeszutek
wykładowca, recenzent prac dyplomowych
Daan van Baalen
Daan van Baalen
trener zewnętrzny
Hans Petter Frydenberg
Hans Petter Frydenberg
trener zewnętrzny
Svein Johansen
Svein Johansen
trener zewnętrzny
Lynda Osborne
Lynda Osborne
trenerka zewnętrzna
Dr. Diane Hodgson
Dr. Diane Hodgson
egzaminatorka zewnętrzna
Magdalena Sękowska
Magdalena Sękowska
trenerka zewnętrzna
Tomasz Pieczonka
Tomasz Pieczonka
trener zewnętrzny
Marzenna Kucińska
Marzenna Kucińska
trenerka zewnętrzna
Izabela Petryna-Kalinowska
Izabela Petryna-Kalinowska
trenerka
Agata Urbanowicz
Agata Urbanowicz
trenerka zewnętrzna
Elisabeth Helene Sæther
Elisabeth Helene Sæther
trenerka zewnętrzna
Marten Bos
Marten Bos
trener zewnętrzny
Katarzyna Rejniak
Katarzyna Rejniak
trenerka zewnętrzna
Polecani superwizorzy
Polecani superwizorzy
Helena Kallner
Helena Kallner
trenerka zewnętrzna
Graham Colbourne
Graham Colbourne
trener zewnętrzny
Felicia Carroll
Felicia Carroll
trenerka zewnętrzna
Ruella Frank
Ruella Frank
trenerka zewnętrzna
Olaf Zielke
Olaf Zielke
trener zewnętrzny
Peter Philippson
Peter Philippson
trener zewnętrzny, superwizor procesów szkoleniowych
Zobacz cały zespoł