Menu strony
x
^
Header photo
Polecani superwizorzy
Polecani superwizorzy

Polecani superwizorzy:

 1. Absolwenci Szkoły Superwizorów Gestalt – organizowanej przy współpracy Norwegian Gestalt Institute i Instytutu Gestalt w Krakowie:
  • Marianna Soroka – Wrocław, Złotoryja, tel: 510 310 722
  • Lucyna Klimas – Kraków, ul. Gwarna 2b oraz na ul. Przedwiośnie 2a/44, tel: 606 405 559
  • Izabela Butniewicz – Folusiak – Katowice, ul. PCK 6/1a, tel: 604 450 311
  • Bartłomiej Żukowski – Toruń, ul. Klonowica 43/1, tel: 607 751 110
  • Izabela Rakoczy – Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 7a, tel: 505 045 035
  • Ewa Jaworska – Bylica – Zielona Góra, ul. Daliowa 6 oraz Żary, ul. Skarbowa 2 lok.1, tel: 664 126 001
  • Daria Nitschke – Kukla – Poznań, ul. Gajowa 8/5, tel: 600073356
  • Katarzyna Bednarska Kowalowska – Cieszyn, ul. Pokoju 1, tel: 693483954
 2. Studenci Szkoły Psychoterapeutów Gestalt oraz absolwenci pozostający w procesie poszkoleniowym mogą odbywać superwizję również u innych osób posiadających certyfikat superwizora EAGT (Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt) – superwizorzy z certyfikatem EAGT

Ważne! Superwizor wybrany przez studenta musi się zgodzić, by być promotorem pracy dyplomowej, uczestniczyć przynajmniej raz w roku w Zebraniu Superwizorów IG i co 25 sesji zdawać raport na temat pracy superwizanta (pkt. 9.5 i 9.7. Akredytacji Instytutów Gestalt – EAGT).

Zespół
Renata Procak
Renata Procak
Prezes Instytutu Gestalt, Trener
Izabela Osińska
Izabela Osińska
W-ce Prezes, Trener
Andrzej Cała
Andrzej Cała
Trener
Izabela Butniewicz – Folusiak
Izabela Butniewicz – Folusiak
Superwizor na Szkole Psychoterapeutów
Alicja Gruszka – Nowak
Alicja Gruszka – Nowak
Trener zewnętrzny
Marcin Rzeszutek
Marcin Rzeszutek
Wykładowca, recenzent prac dyplomowych
Bartłomiej Żukowski
Bartłomiej Żukowski
Trener
Daan van Baalen
Daan van Baalen
Trener zewnętrzny
Lynda Osborne
Lynda Osborne
Trener zewnętrzny
Guus Klaren
Guus Klaren
Trener zewnętrzny
Katarzyna Synówka
Katarzyna Synówka
Trener zewnętrzny
Dr. Diane Hodgson
Dr. Diane Hodgson
Trener zewnętrzny
Hans Petter Frydenbeg
Hans Petter Frydenbeg
Trener zewnętrzny
Svein Johansen
Svein Johansen
Trener zewnętrzny
Tomasz Pieczonka
Tomasz Pieczonka
Trener zewnętrzny
Marzanna Kucińska
Marzanna Kucińska
Trener zewnętrzny
Małgorzata Ławniczek
Małgorzata Ławniczek
Wykładowca
Magdalena Sękowska
Magdalena Sękowska
Trener zewnętrzny
Zobacz cały zespoł