Menu strony
x
^
Header photo
Staż Gestalt nr 123 – Kraków
2021.05.13 - 2022.02.20 w siedzibie Instytutu Gestalt, ul. Gwarna 2B

Anna Libera – Fulek – Dyrektor Szkolenia Stażu Gestalt – tel: 602-300-930

„Udział w Stażu Gestalt jest najlepszym prezentem, jaki możemy podarować sobie samym. To najważniejsza podróż życia, w której dowiadujemy się, kim jesteśmy oraz z jakiego powodu i jak chcemy być.” Renata Procak

DO KOGO SKIEROWANY JEST STAŻ?

Program Stażu Gestalt odpowiada potrzebom osób zainteresowanych  rozwojem osobistym, lepszą jakością życia oraz umiejętności bliskiego kontaktu z innymi. Jest również doskonałą propozycją dla tych, którzy chcą kontynuować naukę w Szkole Psychoterapeutów i zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty w oparciu o teorię i metodologię Gestalt. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Stażu Gestalt.

GŁÓWNE ATUTY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Informujemy, że osoby zainteresowane udziałem w Szkole Psychoterapeutów/ Stażu Gestalt w naszym Instytucie mają możliwość uzyskania dofinansowania.

Osoby chcące uzyskać takie dofinansowanie prosimy o kontakt z biurem Instytutu.

Rozwój osobisty i pierwszy zaliczony rok w Szkole Psychoterapeutów

Osobom zainteresowanym rozwojem własnym, roczny Staż Gestalt daje pełen pakiet korzyści osobistych. Dla uczestników zdecydowanych podjąć naukę w Szkole Psychoterapeutów jest znakomitym wprowadzeniem do teorii i praktyki Gestalt, a także stanowi pierwszy zaliczony rok spośród 4 lat nauki. Dodatkowym plusem jest fakt, że decyzję o zakończeniu stażu lub kontynuacji kształcenia uczestnik może podjąć pod koniec roku stażowego.

Nauka poprzez doświadczenie

Uczestnicy stażu poznają podstawy psychoterapii Gestalt poprzez doświadczenie własne – w odniesieniu do siebie i swojego funkcjonowania, dzięki czemu poszerzają świadomość siebie w kontakcie z innymi. Przyszli psychoterapeuci poznają w sposób doświadczeniowy metodę, której chcą się uczyć.

Praca nad sobą w oparciu o preces grupowy

Staż jest formą pracy nad sobą i sposobem rozwoju osobistego w oparciu o zasoby grupy i proces grupowy. Dzięki intensywnym wymianom pomiędzy uczestnikami i wychodzeniu poza społecznie warunkowane role, uczestnicy grupy mają szansę doświadczać siebie w sposób bardziej autentyczny.

JAKIE EFEKTY OSIĄGNIESZ?

 • Uświadomisz sobie własny styl funkcjonowania w grupie, sposób wchodzenia w kontakt i budowania relacji, mechanizmy unikania kontaktu.
 • Poszerzysz świadomość siebie w kontakcie z innymi.
 • Poznasz wpływ systemu rodzinnego na osobowość oraz nadawanie znaczeń ludziom i zjawiskom życiowym.
 • Rozpoznasz swoje potrzeby w relacjach z drugim człowiekiem i zdiagnozujesz frustracje wynikające z niezaspokajania tych pragnień.
 • Nauczysz się, jak efektywnie zaspokajać swoje potrzeby emocjonalne w kontaktach międzyludzkich.
 • Rozwiniesz indywidualny potencjał i dowiesz się, jak uruchamiać zasoby kreatywności w relacji z drugim człowiekiem (także z klientem)
 • Przygotujesz się do udziału w szkoleniu profesjonalnych umiejętności psychoterapeutycznych w Szkole Psychoterapeutów Gestalt

Roczny program edukacji psychologicznej w zakresie psychoterapii Gestalt – Staż 123

PROGRAM:

 1. Etap 1 – Spotkanie z Gestaltem (40 godzin) – integracja grupy. 
  Celem tej sesji jest przygotowanie uczestników do efektywnego uczenia się w trakcie rocznego szkolenia z wykorzystaniem doświadczenia osobistego i asymilacji treści teoretycznych w oparciu o proces grupowy.
  Prowadzący – Renata Procak
 2. Etapy 2-5 – blok warsztatowy (4 warsztaty po 25 godzin) – Wprowadzenie do teorii terapii Gestalt – źródła, podstawowe zasady i pojęcia terapii Gestalt. Prowadzący – Renata Procak
  • Źródła filozoficzne
  • Źródła psychologiczne
  • Gestalt, a inne szkoły psychoterapii
  • Świadomość
  • Kontakt
  • Relacja terapeutyczna
  • Proces formowania figury/tła
  • Paradoksalna teoria zmiany
 3. Etap 6 – warsztat (25 godzin) – Proces ciała
  Warsztat ma na celu przybliżenie uczestnikom założeń teoretycznych związanych z pracą ciałem i ruchem, jak również stworzenie przestrzeni do doświadczania procesu ciała. Uczestnicy warsztatu będą mieć sposobność zapoznania się z koncepcją holistycznego podejścia do człowieka, jako jedności psycho-fizycznej: czującej, myślącej, cieleśnie obecnej, istniejącej w relacjach i w środowisku.
  Podczas warsztatu skoncentrujemy się, m.in. na różnicowaniu wrażeń płynących z ciała – doświadczając napięcia i rozluźniania, ciążenia i lekkości, ciepła i zimna, przyjemności i bólu. Pogłębione uwrażliwienie na proces ciała może wesprzeć nas w rozpoznaniu obszarów chronicznych w nim napięć.
  Przez cały czas trwania warsztatu skupiać się będziemy na tworzeniu i wspieraniu ucieleśnionego pola, pracując z oddechem, ruchem i tańcem. Będziemy również budować system wewnętrznego oparcia w ciele i poszukiwać indywidualnej cielesnej regulacji w procesie kontaktowania się ze światem. Prowadzący – Agata Sitarska
 4. Etap 7 – warsztat (30 godzin) – Kreatywne przystosowanie
  Rodzinny spadek psychologiczny, który otrzymuje każda osoba jest ściśle związany z historią życia kolejnych pokoleń. Uczestnicy warsztatu prowadzonego w ujęciu terapii Gestalt w nurcie filozofii egzystencjalno-humanistycznej będą mogli uświadomić sobie potencjał rodzinny uwidaczniających się w przekazach, przesłaniach i nadawanych znaczeniach ludziom i zjawiskom życiowym. Do uczestnictwa w warsztacie potrzebne będą fotografie rodzinne, na których zostały zarejestrowane wydarzenia i osoby. Potencjał grupy stworzy wsparcie w uświadomieniu wpływu systemu rodzinnego na osobowość.
  Prowadzący – Renata Procak
 5.  Etap 8 – Sesja czterodniowa (40 godzin) – Fenomen spotkania
  Praca psychoterapeutyczna w obszarze własnych problemów emocjonalnych.
  Prowadzący – Izabela Osińska
 6. Etap 9 – warsztat (25 godzin) – Cykl doświadczania
  Każde spotkanie to fenomen, w którym dwie osoby wspomagają się najlepiej jak to możliwe, w stawaniu się w fenomenie siebie, w relacji z drugim człowiekiem. Uczestnicy warsztatu mają możliwość poszerzania swojej świadomości fenomenologicznej w oparciu o kontakt z drugą osobą – "jaki staję się w relacji z Tobą" – fenomen osobistych zachowań, które zmieniają się zależnie od tego, z kim się kontaktujemy lub opierają się na twórczym przystosowaniu bez względu na odbiorcę lub nadawcę. Obszarem dialogu jest fenomenologia w Gestalt. Spotkanie z tymi konkretnymi ludźmi i z tą konkretną grupą.
  Prowadzący – Izabela Osińska
 7. Etap 10 – warsztat (30 godzin) – Podsumowanie dotychczasowych wiadomości i doświadczeń na podstawie trzech zasad terapii Gestalt (G.M.Yontef).
  • Charakter fenomenologiczny – uświadomienie jako jedyny cel
  • Egzystencjalizm dialogujący
  • Sposób konceptualizacji – holizm i teoria pola
   Prowadzący – Renata Procak

Terminy Rocznego Programu Edukacji Psychologicznej w Zakresie Psychoterapii – Stażu 123:

 • 13-16.05.2021r. (rozpoczęcie dnia 14.05.2021r. o godz. 9:00, zakończenie 16.05.2021r. o godz. 19:00) – etap 1 warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 25-27.06.2021r. (rozpoczęcie dnia 25.06.2021r. o godz. 9:00, zakończenie 27.06.2021r. o godz. 13:00) – etap 2 warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 30.07-01.08.2021r. (rozpoczęcie dnia 31.07.2021r. o godz. 9:00, zakończenie 01.08.2021r. o godz. 13:00) – etap 3 warsztat trzydniowy – sala zewnętrzna, której lokalizacja zostanie podana.
 • 27-29.08.2021r. (rozpoczęcie dnia 27.08.2021r. o godz. 9:00, zakończenie 29.08.2021r. o godz. 13:00) – etap 4 warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 17-19.09.2021r. (rozpoczęcie dnia 17.09.2021r. o godz. 9:00, zakończenie 19.09.2021r. o godz. 13:00) – etap 5 warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 22-24.10.2021r. (rozpoczęcie dnia 22.10.2021r. o godz. 9:00, zakończenie 24.10.2021r. o godz. 13:00) – etap 6 warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 19-21.11.2021r. (rozpoczęcie dnia 19.11.2021r. o godz. 9:00, zakończenie 21.11.2021r. o godz. 19:00) – etap 7 trening czterodniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 16-19.12.2021r. (rozpoczęcie dnia 16.12.2021r. o godz. 9:00, zakończenie 19.12.2021r. o godz. 19:00) – etap 8 warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 14-16.01.2022r. (rozpoczęcie dnia 14.01.2021r. o godz. 9:00, zakończenie 16.01.2022r. o godz. 13:00) – etap 9 warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 18-20.02.2021r. (rozpoczęcie dnia 18.02.2022r. o godz. 9:00, zakończenie 20.02.2022r. o godz. 19:00) – etap 10 warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie

Uwaga! W przypadku obecności asystentów na zjazdach (Studenci II etapu Szkoły Psychoterapeutów), zostanie przeznaczony dodatkowy czas na przeprowadzenie przez nich zajęć rozgrzewających / wygaszających. Ten dodatkowy czas nie zmienia godziny rozpoczęcia ani zakończenia zjazdu.

LOKALIZACJA I NOCLEG:

 • ul. Gwarna 2b, Kraków

JAK APLIKOWAĆ?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy >>

DOKUMENTY:

 • Pobierz Kodeks Etyczny Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt >>

 

Opinie:

 • „Najwyższa skala serdeczności, empatii, uważności, wyrozumiałości, ciepła i profesjonalizmu trenera. Odbycie stażu w tym instytucie jest warte każdych pieniędzy i poświęconego czasu.”
 • ” Staż jest przestrzenią do doświadczenia siebie, swojej własnej otwartości w kontakcie z drugą osobą. Daje przestrzeń do oparcia, poznania, zrozumienia i zmiany.”
 • „Bardzo rozwijający staż poszerzający świadomość, zrozumienie samego siebie. Uczy bycia z drugą osobą, otwiera i rozwija.”
 • „Dziękuję za możliwość pogłębienia mojej świadomości bycia w kontakcie oraz dostępu do głębokich zasobów mojej duszy. Jestem otwarta na więcej.. Z serca rekomenduję staż jako drogę do samozależności. „
 • „Wdzięczność za poczucie, że prowadzący był w kontakcie z nami przede wszystkim sobą. Nie miałam poczucia żadnej maski.”
 • „To było wyjątkowe, chwilami trudne ale przede wszystkim bezcenne doświadczenie.”
 • „Świetny poziom pracy humanistycznej i terapeutycznej. Dziękuję za to!”
 • „Rok pełen wrażeń i niespodziewanych zwrotów akcji ;)”
 • „Jak zwykle jestem pod OLBRZYMIM WRAŻENIEM, dziękuję!!!”
 • „Super, podobało mi się nowe doświadczenie. Czuje się po tych zajęciach bogatsza o 3 pokolenia ;)”

 

Koszt
8850
pln
Opłata jest dokonywana jednorazowo lub w ratach. W przypadku jednorazowej zapłaty do 14 dni od podpisania umowy, uczestnikowi przysługuje prawo do 10% rabatu (czyli 885zł).


Prowadzący

Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa