Menu strony
x
^
Header photo
Szkoła Psychoterapeutów
w siedzibie Instytutu Gestalt, ul. Krótka 6, 32-089 Zabierzów k/Krakowa

Za Szkołą Psychoterapeutów Gestalt przy Instytucie Gestalt stoją ponad 23 lata tradycji opartej na dialogu i wzajemnej otwartości. Wszyscy nasi trenerzy byli kiedyś uczniami tej Szkoły, stąd tak dużo podejmowanego przez nas wysiłku, by podtrzymywać już wypracowane wartości i jednocześnie na bieżąco wychodzić naprzeciw zmieniającym się potrzebom.

Program Szkoły Psychoterapeutów działającej przy Instytucie Gestalt jest zgodny z wymogami EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT. Kompetencje naszej kadry potwierdzone są nie tylko długoletnim doświadczeniem, ale też certyfikatami superwizorów EAGT, psychoterapeutów EAGT, ECP i ITG. Jesteśmy także jedyną w Polsce szkołą psychoterapii, w której trenerzy zagraniczni nie są jedynie okazjonalnymi gośćmi, a stałą częścią programu nauczania.

Na program Szkoły Psychoterapeutów Gestalt składają się dwa etapy: roczny Staż Gestalt oraz 3-letni program szkoleniowy przygotowujący do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Taka struktura szkolenia zapewnia uczestnikom elastyczny wybór między ukończeniem stażu dla korzyści osobistych a kontynuacją nauki w celu rozwoju rozpoczęcia kariery psychoterapeutycznej.

„Kluczowym aspektem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym terapeuta swoją uczciwością i autentycznością wspiera klienta w byciu sobą. Dlatego obok sprawności kliniczno-diagnostycznych od naszych studentów wymagamy przede wszystkim umiejętności pozostawania z klientem w kontakcie, ze świadomością siebie i tego, co w polu terapeuta – klient zachodzi w każdej chwili tego kontaktu.
Nasza praktyka szkoleniowa opiera się na dialogu i wymianie. Tutaj uczymy się od siebie nawzajem
i wspólnie wytyczamy kierunek rozwoju Instytutu.”

DO KOGO SKIEROWANA JEST SZKOŁA PSYCHOTERAPEUTÓW GESTALT?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu psychoterapeuty w nurcie Gestalt i zdobyciem uprawnień w tym kierunku. To propozycja zarówno dla osób z wyższym wykształceniem psychologicznym, jak też dla tych, którzy posiadają tytuł magistra w innej dziedzinie. Absolwenci innych kierunków niż psychologia będą zobowiązani do odbycia zajęć dodatkowych i uzupełnienia podstawowej wiedzy psychologicznej (szczegóły w załączniku PDF).

GŁÓWNE ATUTY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Szkoła zakończona certyfikatem Instytutu Gestalt potwierdzającym umiejętności terapeutyczne

Czteroletni program szkoleniowy zapewnia uczestnikom wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu psychoterapeuty w oparciu o teorię i metodologię Gestalt. Prócz zajęć warsztatowych i wykładowych uczniowie odbywają praktykę kliniczną, superwizję i doświadczają psychoterapii własnej. Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez Instytut Gestalt po ukończeniu szkolenia jest potwierdzeniem uzyskania kompetencji do prowadzenia samodzielnej praktyki psychoterapeutycznej.

Dowiedz się, jakie są warunki uzyskania certyfikatu Instytutu Gestalt potwierdzającego umiejętności terapeutyczne >>

Dokumenty można pobrać tutaj

Przygotowanie do ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty

Kształcimy psychoterapeutów zgodnie z europejskimi standardami, a nasi absolwenci mogą ubiegać się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. ECP umożliwia obecnie praktykowanie psychoterapii w części krajów UE i stale zwiększa swój zasięg.

Poznaj szczegóły procedury ubiegania się o ECP >>

Dokumenty można pobrać tutaj

Dwuetapowa struktura szkolenia

Na program Szkoły Psychoterapeutów Gestalt składają się dwa etapy. Pierwszy z nich to roczny Staż Gestat – program edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego, wprowadzający w teorię i praktykę Gestalt. Drugi etap to 3-letni program szkoleniowy przygotowujący do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Taka struktura szkolenia zapewnia uczestnikom elastyczny wybór między ukończeniem stażu dla korzyści osobistych a kontynuacją nauki w celu rozwoju rozpoczęcia kariery psychoterapeutycznej.

JAKIE EFEKTY OSIĄGNIESZ?

 • Poszerzysz świadomość siebie w kontakcie z innymi i rozwiniesz indywidualny potencjał.
 • Nauczysz się, jak zaspokajać potrzeby emocjonalne i uruchamiać zasoby kreatywności.
 • Zdobędziesz umiejętność przeprowadzania wywiadu klinicznego.
 • Poznasz zasady diagnozy fenomenologicznej i czynniki leczące w psychoterapii.
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu psychopatologii i klasyfikacji zaburzeń psychicznych.
 • Zdobędziesz pierwsze doświadczenia w pracy z klientem z różnego typu problemami (depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia osobowości, uzależnienie).
 • Nauczysz się pracować z adolescentem, rodziną, parą.
 • Poznasz zasady pracy z ciałem w nurcie Gestalt.
 • Zdobędziesz doświadczenie uczestnictwa w superwizji.
 • Nauczysz się tworzenia i utrzymywania relacji psychoterapeutycznej i zyskasz świadomość siebie w tej relacji .
 • Nauczysz się rozpoznawać style kontaktu i poznasz sposoby przywracania i budowania kontaktu granicznego.
 • Zdobędziesz umiejętność pracy z grupą na procesie grupowym.
 • Przygotujesz się do prowadzenia autonomicznej, odpowiedzialnej i profesjonalnej praktyki psychoterapeutycznej.
 • Poznasz techniki i metody interwencji zawarte w metodologii Gestalt.
 • Nauczysz się pracy z klientem w zakresie problematyki seksualnej.

 

JAK APLIKOWAĆ?

 • 1 krok

Zgłoś się na I etap szkolenia, czyli na Staż Gestalt. W tym celu wypełnij formularz zgłoszeniowy >>

 • 2 krok

Po ukończeniu rocznego Stażu Gestalt, który jest jednocześnie pierwszym rokiem Szkoły Psychoterapeutów, wypełnij i złóż ankietę zgłoszeniową w biurze Instytutu Gestalt.

 • krok 3

Ostatni krok to rozmowa kwalifikacyjna. Jej pozytywny wynik oznacza przyjęcie na II etap szkolenia.

Rekomendacja Fransa Meulmeester:

 • As a guest trainer for the topic of Gestalt in organisations and leading workshops for men, I have always worked with great satisfaction with the students of this training institute. It is a pleasure and inspiration to work with students who are interested in the Gestalt phylosophy and practice and who challenge me as a trainer with their questions and comments. It shows that they are enthusiast and motivated to deepen their knowledge and attitude. Being inspired by Field theory, I am convinced that when my workshop or seminar goes well, it is definitely a co-creation of the students and me. Therefore, compliments to the students of IG!

 

 • Jako trener zewnętrzny, prowadzący zajęcia z pracy z organizacjami oraz warsztaty dla mężczyzn, zawsze z ogromną satysfakcją pracuję ze Studentami  Instytutu Gestalt. To ogromna przyjemność i inspiracja pracować ze ludźmi, którzy są tak zainteresowani filozofią i praktyką Gestalt. Pytania, jakie stawiają, i ich własne komentarze są  dużym wyzwaniem dla mnie jako trenera. Ich praca odzwierciedla duże zaangażowanie, entuzjazm i motywację do zgłębiania wiedzy i szukania własnego stanowiska. Inspirując się teorią pola, każdorazowo stwierdzam, że, jeśli mój warsztat idzie dobrze, oznaczać to musi, że jest to wspólny efekt mój oraz moich studentów. Dlatego składam wyrazy uznania  dla Studentów IG!

Rekomendacja dr. Lyndy Osborne i dr. Diane Hodgson:

 • This June Dr. Lynda Osborne and Dr. Diane Hodgson again returned to work with both groups in the final two days of their training and to attend their presentation ceremony.In our experience the group members were welcoming of us, very supportive of each other and open to engage further in deep, and at times difficult, personal work. Our shared laughter was another pleasure. They had clearly valued their training and learning and their delight in their learning process and warm relationships with their tutors was evident in the final ceremony. They evidence the commitment and work that all had made to train to become effective practitioners.

 

 • W lipcu bieżącego roku Dr. Lynda Osborne i Dr. Diane Hodgson ponownie pracowały z obydwiema grupami w ostatnich dwóch dniach szkolenia i uczestniczyły w uroczystościach kończących.Doświadczyłyśmy ciepłego przyjęcia przez grupy. Uczestnicy byli dla siebie bardzo wspierający oraz otwarci na głęboką, choć czasem trudną, osobistą pracę. Poza tym wspólny śmiech to była dla nas także wielka przyjemność.Podczas uroczystości kończących widziałyśmy, że studenci wyrażali głębokie docenienie całego procesu szkolenia i edukacji, a ciepłe relacje z nauczycielami były ewidentne do zaobserwowania. To dowodzi, jak wielkie jest zaangażowanie i praca wszystkich w proces stawania się efektywnym praktykiem.

Rekomendacja Guusa Klarena:

 • In the past few years I have provided one or more times a year a four-day experimental Gestalt workshop at the Instytut Gestalt in Krakow. I have always felt very welcome at the institute that enjoys an atmosphere of openness.
  During the workshops I experienced a clear progression in an open attitude, theoretical knowledge and practical skills of participants in shaping an experiential group-based process. I am often surprised by sharp observations and supportive interventions by participants.This progress is a great compliment to staff and students at the institute.
  It is highly appreciated that the staff allow external trainers to her institute. As a result, students can experience differences in styles of approach. This is very supporting in developing its own style based on a common Gestalt philosophy.Guus Klaren, external trainer from the Netherlands
 • W ciągu ostatnich kilku lat co najmniej raz do roku przeprowadzałem czterodniowe warsztaty eksperymentalne Gestalt w Instytucie Gestalt w Krakowie. Zawsze czułem się bardzo mile widziany w Instytucie, w którym panuje atmosfera otwartości.
  Podczas warsztatów doświadczyłem wyraźnego postępu uczestników w ich otwartej postawie, wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętnościach kształtowania doświadczeniowego procesu opartego na grupach. Często jestem zaskoczony przenikliwymi obserwacjami i wspierającymi interwencyjnymi uczestników. Te postępy stanowią świetny komplement dla zespołu i studentów Instytutu.
  Na duże uznanie zasługuje fakt, że zespół dopuszcza trenerów zewnętrznych do swojego instytutu. W rezultacie studenci mogą doświadczać różnic w stylach pracy. Jest to bardzo wspierające w rozwojuj własnego stylu opartego na wspólnej filozofii Gestalt.
  Guus Klaren, trener zewnętrzny z Holandii.
Prowadzący

Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa

Uwaga! Zmiana adresu Instytutu Gestalt

Nowy adres: 32-080 Zabierzów, ul. Krótka 6