Menu strony
x
^
Header photo
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
Warszawa

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (w skrócie PTPG) – www.gestaltpolska.org.pl

Jest organizacją zrzeszającą psychoterapeutów pracujących w podejściu Gestalt (członek zwyczajny) oraz osoby szkolące się w psychoterapii Gestalt (członek nadzwyczajny).

Jako towarzystwo, realizuje następujące cele:

 1. Dbałość o zachowanie treści i tradycji psychoterapii GESTALT
 2. Dbałość o rozwój teorii i praktyki psychoterapii GESTALT
 3. Wspieranie badań naukowych dotyczących rozwoju teorii i praktyki psychoterapii Gestalt.
 4. Wspieranie wymiany naukowej z przedstawicielami innych kierunków teoretycznych na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.
 5. Upowszechnianie standardów szkolenia i dalszego dokształcania psychoterapeutów Gestalt w Polsce zgodnie ze standardami EAGT- Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.
 6. Podejmowanie działań zmierzających do zagwarantowania wysokiej jakości psychoterapii Gestalt w Polsce.
 7. Promowanie wysokich standardów uprawiania psychoterapii, etyki zawodowej i szkoleń w zakresie psychoterapii Gestalt.
 8. Upowszechnianie w Polsce certyfikatu EAGT oraz wspieranie polskich psychoterapeutów w uzyskiwaniu tego certyfikatu.
 9. Popieranie wysokiej jakości usług w dziedzinie psychoterapii, profilaktyki, wychowania, doradztwa, szkolenia i superwizji opartych na zasadach psychoterapii Gestalt.
 10. Dbałość o etykę zawodową, zapewnienie i przestrzeganie standardów szkoleniowych i programowych psychoterapii Gestalt oraz zgodność tych standardów z wymaganiami Unii Europejskiej, a w szczególności EAGT (European Association for Gestalt Therapy).
 11. Dbałość o zachowanie i rozbudowywanie podstaw filozoficznych, społecznych, etycznych i merytorycznych psychoterapii Gestalt.

PTPG jest organizacją stowarzyszoną w Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt (EAGT). Standardy wyszkolenia i praktyki psychoterapeutów będących członkami PTPG, odpowiadają standardom EAGT. PTPG jest też jednym z członków-założycieli Polskiej Rady Psychoterapii www.psychoterapiawpolsce.pl

 

Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa