Menu strony
x
^
Header photo
Superwizja

„Superwizja ma za zadanie wspierać psychoterapeutę w jego pracy na rzecz klienta. W modelu gestaltowskim istotą spotkań superwizyjnych jest poszerzanie świadomości i rozwój terapeuty zarówno w wymiarze osobistym jak i zawodowym. Superwizja w grupie to wzajemna wymiana doświadczeń i wspólne dochodzenie do nowych rozwiązań.” Wacław Urbaniec

DO KOGO SKIEROWANA JEST SUPERWIZJA GRUPOWA?

Ten model superwizji przeznaczony jest dla studentów oraz absolwentów Szkoły Psychoterapeutów Gestalt.

PROWADZĄCY:

 • Instytut Gestalt – Bartłomiej Żukowski, Izabela Rakoczy, Katarzyna Bednarska, Arkadiusz Kiraga
 • rekomendujemy superwizorów znajdujących się na liście superwizorów EAGT (Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt) – Superwizorzy z certyfikatem EAGT
 • Ważne! Superwizor wybrany przez studenta z listy superwizorów EAGT musi się zgodzić, by być promotorem pracy dyplomowej, uczestniczyć przynajmniej raz w roku w Zebraniu Superwizorów IG i co 25 sesji zdawać raport na temat pracy superwizanta (pkt. 9.5 i 9.7. Akredytacji Instytutów Gestalt – EAGT).

GŁÓWNE ATUTY

Korzyści zawodowe i osobiste

Dzięki superwizji terapeuta lepiej poznaje siebie i własny potencjał zarówno w wymiarze osobistym, jak w pełnionej roli zawodowej. Wiąże się to z większą gotowością do wprowadzania istotnych zmian w sposobach pracy i we własnym życiu. W podejściu Gestalt rozwój świadomości siebie jest podstawą doskonalenia się w pracy psychoterapeutycznej.

Przyspieszony rozwój kompetencji

Dzięki obecności innych uczestników, wzajemnej wymiany  doświadczeń, wątpliwości i problemów superwizja grupowa sprzyja szybszemu uczeniu się, znajdywaniu rozwiązań i pokonywaniu przeszkód. Umożliwia także skonfrontowanie się z problemami, których terapeuta dotychczas nie doświadczył, a które mogą pojawić się w przyszłości.

Informacja zwrotna

Uczestnicy superwizji odkrywają przed sobą nawzajem takie obszary własnego JA, które mogą być dla nich samych nieznane. Otwierając się przed grupą i superwizorem terapeuta ma szansę otrzymać rzetelny komunikat zwrotny na temat swojej pracy pochodzący z wielu różnych źródeł. Dzięki temu lepiej poznaje obszary, w których powinien doskonalić swój warsztat zawodowy.

JAKIE EFEKTY OSIĄGNIESZ?

 • Rozwiniesz świadomość siebie jako indywidualnej jednostki oraz jako terapeuty.
 • Otrzymasz wartościowe informacje zwrotne na temat jakości swojej pracy.
 • Dowiesz się, co przeszkadza Ci w pracy, jakie są tego powody i jakich korzystnych zmian możesz dokonać.
 • Otrzymasz wsparcie grupy i superwizora, które pomoże Ci wprowadzić potrzebne zmiany oraz rozwijać się zawodowo.
 • Nauczysz się dostrzegać ograniczenia klienta oraz własne i oferować pomoc uwzględniającą te przeszkody.
 • Przyjrzysz się zagadnieniom terapeutycznym z perspektywy innych psychoterapeutów.
 • Uzupełnisz i zaktualizujesz swoją wiedzę teoretyczną.
 • Zweryfikujesz swoje dotychczasowe metody pracy i ułożysz plan ewentualnych zmian.
 • Przeanalizujesz swoje reakcje na klientów i ich problemy, swoje emocje i zachowania wobec nich.
 • Poprawisz swoją skuteczność oddziaływania na klienta.
 • Nauczysz się stawiania i egzekwowania granic w relacji z klientem.
 • Przećwiczysz konkretne techniki pomocowe w warunkach kontrolowanych, by następnie zastosować je w pracy z klientem.
 • Przeanalizujesz w grupie etyczne aspekty pracy z klientem.
Koszt
pln
Szczegółowe informacje w biurze Instytutu.


Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa