Menu strony
x
^
Header photo
Trening terapeutyczny w obszarze seksualności – Krzysiek Kościółek i John Gillespie 24-28.10.2024
24-28.10.2024 Instytut Gestalt, ul. Krótka 6, 32-080 Zabierzów

Trening terapeutyczny w obszarze seksualności:

„W poszukiwaniu głosu i ucieleśnienia dla niedopasowanych części nas” (polski/angielski)

 

Zapraszamy na trening terapeutyczny Gestalt z delikatnością i wrażliwością podejmujący temat seksualności, zranień i rozwoju poprzez zobaczenie i przyjęcie swoich wypartych części.

Trening jest prowadzony przez dwóch doświadczonych trenerów Gestalt, specjalizujących się w pracy z seksualnością.

 

 

Dlaczego warto jest zbliżyć się do obszaru własnej seksualności?

Zmagamy się z trudnościami w obszarze seksu z powodu:

  • patriarchalnej presji związanej z rolami mężczyzn i kobiet, wpływu opresyjnych praw dotyczących np. homoseksualności/zróżnicowania płciowego (gender) – oraz zakorzenionych w społeczeństwie poziomów posiadania władzy;
  • obecności traumy relacyjnej ujawniającej się we wzorcach dominacji/podporządkowania, kinku i fetyszu;
  • braku pewności siebie w odniesieniu do własnego ciała i jego akceptacji – lub wzorców napięcia ciała, ujawniających się podczas seksu – w okolicy podbrzusza i krocza;
  • trudności z integracją aspektów własnego „cienia” – brudnego, „obrzydliwego”, bolesnego;
  • trudności z regulacją kontaktu – obawy przed przytłoczeniem, trudności z utrzymaniem granic – lub odwrotnie, tendencji do pośpiechu w kierunku kontaktu i przekraczania etapów prekontaktu.

W rezultacie zbyt wiele osób czuje się „złamanych”, unika seksu lub utrzymuje części swoich zainteresowań seksualnych w wydzielonych przegródkach, jak sięganie po pornografię, itp.

Czujemy całymi ciałami, że seks ma istotną rangę w relacjach i naszych zdolnościach relacyjnych. Jednak tę sferę często przepracowujemy w ostatniej kolejności. Seks napełnia ożywiającą energią, która daje życiowy napęd, a jednak… to właśnie sfera seksualna bardzo łatwo staje się repozytorium tych aspektów siebie, które są zamknięte z powodu wstydu i kulturowych tabu.

Seksualność jest naturalnym aspektem „ja”, warto się zbliżyć do niego, aby odzyskać swoją ożywczą, energetyzującą część.

 

Czym będziemy zajmować się podczas treningu?

John Gillespie i Krzysiek Kościółek zaproponują spojrzenie na seksualność poprzez model „dekolonizujący” –  będziemy zwracać uwagę na „traumę” dorastania seksualnego w polu, które uprzywilejowuje pewne rodzaje doświadczeń seksualnych, a stygmatyzuje inne;

Spojrzymy na siebie przez soczewkę rozwojową – ścieżki seksualne rozwijają się w momentach naszego życia, kiedy nasza zdolność do intymności bywa ograniczona – szczególnie w przypadku tych z nas, którzy zostali skrzywdzeni lub wykorzystani, lub gdy niektóre z naszych podstawowych potrzeb zostały w dzieciństwie zaniedbane. Dlatego też seks i proces rozmawiania o seksie jest czymś intymnym, ponieważ wiąże się z zaproszeniem drugiej osoby do zobaczenia nas w naszej nagości, włącznie z ranami odniesionymi w okresie rozwijania, które ujawniają się m.in. w seksualnych upodobaniach i uprzedzeniach.

Podczas treningu terapeutycznego wykorzystujemy modele gestalt, takie jak „cykl doświadczenia”, świadomość ciała i uwaga na ruch energii oraz proces kontaktu relacyjnego i seksualnego, a także z uwagą zwróconą na wpływ zróżnicowań w posiadanej władzy – aby zaoferować uczestnikom możliwość zintegrowania różnych części / głosów ich seksualnego Ja oraz zdobycia praktyki i doświadczenia w mówieniu o seksie.

 

Kim są prowadzący?

John Gillespie jest terapeutą Gestalt praktykującym w Wielkiej Brytanii. Prowadzi internetową grupę terapeutyczną dla mężczyzn kink oraz warsztaty wspierające dekolonizujący model seksu. John jest założycielem Newgestaltvoices.org i współzałożycielem Somethingdifferenttherapy.community. Wspiera również działania mające na celu zwalczanie rasizmu i uprzedzeń systemowych w agencjach rządowych i służbie zdrowia.

Krzysiek Kościółek jest superwizorem, certyfikowanym psychoterapeutą Gestalt, seksuologiem, nauczycielem zawodu psychoterapeuty, założycielem Centrum Psychoterapii Przestworza. Podchodzi z szacunkiem do swobodnej ekspresji różnorodności płciowej, seksualnej i relacyjnej. Specjalizuje się w pracy z osobami LGBTQ+/GSRD, zarówno tymi, którzy właśnie odkryli swoją tożsamość (seksualną, płciową, relacyjną lub kinkową) i mają trudności w jej akceptacji, jak i tymi, którzy doświadczają problemów w relacjach, czy sferze seksualnej.

Organizacja treningu:

Termin: 24-28.10.2024, godz: 9:00 – 19:00, przerwa obiadowa: 15:00-19:00.

Ilość godzin treningu: 50. Godziny treningu zaliczone są do wymogów terapii grupowej.

Uwaga: w treningu nie mogą brać udziału aktualni Studenci naszego Instytutu ze względu na mieszanie ról (nie dotyczy Studentów w procesie poszkoleniowym). 

Trening będzie tłumaczony.

Istnieje możliwość noclegu w Instytucie. Cena noclegu: 80zł. Weź własny śpiwór.

Zapraszamy! Skontaktuj się z nami, jeśli masz dodatkowe pytania: 602300930.

Cena treningu wynosi 2590zł (zaliczka – 1440zł).

Koszt
2590
pln
Max 16 uczestników.


Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa