Menu strony
x
^
Header photo
Iza Rakoczy
Iza Rakoczy
Trener, superwizor

Jestem terapeutką i superwizorką pracującą w nurcie Gestalt. To dla mnie nie tylko możliwość wykonywania pasjonującego zawodu, ale filozofia życia i często perspektywa z jakiej oglądam świat.

Wśród moich zawodowych zainteresowań szczególne miejsce zajmuje trauma – zarówno wpływ jaki wywiera na jakość życia dotkniętych nią osób jak i możliwość skutecznego renegocjowania traumatycznych doświadczeń. Zainteresowanie traumą miało znacząco ukształtowało sposób mojej pracy.

Swoją skuteczność opieram na ciągłym, uważnym a przede wszystkim dialogicznym procesie dostrajania się do sygnałów wysyłanych zarówno przez ciało klienta jak i moje, co osadzając klientów w „tu i teraz” pozwala im nabierać siły, odwagi i pewności siebie a mnie pracować zgodnie z zasadą „Primum non nocere”. W tym obszarze poza pracą w nurcie Gestalt czerpię dużo z wiedzy uzyskanej na szkoleniu
Somatic Experiencing. Od niedawna jestem także jedną z pierwszych w Polsce kilkudziesięciu facylitatorek i facylitatorów izraelskiej metody Emotion Aid powstałej na gruncie SE.

Posiadam blisko trzydziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zdobyłam je pracując wiele lat w różnych formach , m.in. w ramach zadań realizowanych w organizacji pozarządowej, którą założyłam 14 lat temu i prowadzę do dnia dzisiejszego. Interesuje mnie także odmienność kulturowa i związane z nią konsekwencje widoczne w postrzeganiu grup mniejszościowych. Od ponad dekady jestem zawodowo (a też i osobiście poprzez bliskie przyjacielskie relacje) związana z lokalną społecznością romską.

Prywatnie jestem mamą trójki wspaniałych, dorosłych już dzieci. Kiedy odpoczywam od zawodowych obowiązków najchętniej tańczę, schodzę pod wodę z akwalungiem lub włóczę się po górskich szlakach.

 

SZKOLENIE W ZAWODZIE PSYCHOTERAPEUTY:

  • Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi – szkolenie Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu, poziom A
  • Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie – certyfikat wydany przez Instytut Gestalt
  • Norsk Gestaltinstitutt Hoyskole – Szkoła Superwizorów Gestalt
  • Instytut Terapii Psychosomatycznej– 3 letni kurs certyfikujący Somatic Experiencing
  • Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing – kurs Emotion Aid
  • Wrocławski Instytut Psychoterapii – Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży – w trakcie szkolenia
Zespół
Renata Procak
Renata Procak
Prezes Instytutu Gestalt, Trener
Izabela Osińska
Izabela Osińska
W-ce Prezes, Trener
Andrzej Cała
Andrzej Cała
Trener
Alicja Gruszka – Nowak
Alicja Gruszka – Nowak
Trener zewnętrzny
Marcin Rzeszutek
Marcin Rzeszutek
Wykładowca, recenzent prac dyplomowych
Bartłomiej Żukowski
Bartłomiej Żukowski
Trener, superwizor
Daan van Baalen
Daan van Baalen
Trener zewnętrzny
Lynda Osborne
Lynda Osborne
Trener zewnętrzny
Guus Klaren
Guus Klaren
Trener zewnętrzny
Katarzyna Synówka
Katarzyna Synówka
Trener zewnętrzny
Polecani superwizorzy
Polecani superwizorzy
Artur Przyjałgowski
Artur Przyjałgowski
Członek Rady Studentów
Julia Gavryshchuk
Julia Gavryshchuk
Przewodnicząca Rady Studentów
Tomasz Lepszy
Tomasz Lepszy
Trener
Dr. Diane Hodgson
Dr. Diane Hodgson
Trener zewnętrzny
Agata Sitarska
Agata Sitarska
Trener
Hans Petter Frydenbeg
Hans Petter Frydenbeg
Trener zewnętrzny
Justyna Popławska
Justyna Popławska
Trener
Svein Johansen
Svein Johansen
Trener zewnętrzny
Tomasz Pieczonka
Tomasz Pieczonka
Trener zewnętrzny
Marzanna Kucińska
Marzanna Kucińska
Trener zewnętrzny
Małgorzata Ławniczek
Małgorzata Ławniczek
Wykładowca
Marta Maj – Stanisz
Marta Maj – Stanisz
Trener
Anna Libera – Fulek
Anna Libera – Fulek
Dyrektor Szkolenia
Magdalena Sękowska
Magdalena Sękowska
Trener zewnętrzny
Zobacz cały zespoł