Menu strony
x
^
Header photo

Zespół

Instytut Gestalt

W związku z rezygnacją Pani Hanny Palich z pracy w Instytucie Gestalt, dziękujemy za wieloletnią współpracę i życzymy sukcesów na dalszej drodze zawodowej.
Zarząd i Zespół IG