Menu strony
x
^
Header photo

Szkoła Superwizorów

Instytut Gestalt

Zapraszamy do Szkoły Superwizorów, realizowanej przy współpracy z Instytutem Gestalt w Oslo – www.gestalt.no

Szkoła Superwizorów Gestalt adresowana jest do terapeutów Gestalt z kilkuletnim doświadczeniem (min. 5 lat od uzyskania certyfikatu), zainteresowanych rozwojem zawodowym w kierunku poszerzenia swojej pracy o doświadczenie superwizorskie.

Prowadzący.

Daan van Baalen – Od początku lat 80-tych trener, konsultant, superwizor, terapeuta akredytowany przez EAGT – GPO; założyciel i wieloletni dyrektor Norweskiego Instytutu Gestalt. Pracuje międzynarodowo (m.in. w Holandii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Czechach, Rosji czy Polsce).

Hans Petter Frydenberg – Terapeuta Gestalt, MNGF i zatwierdzony superwizor, NGF. Prowadzi praktykę w Oslo i współpracuje z norweskim Instytutem Gestalt jako doradca / nauczyciel ds. Studenckich (od 2006r.). Akredytowany prze EAGT i EAP. Członek zarządu Stowarzyszenia Norweskiego Gestaltu (NGF).

Całość szkolenia obejmuje 75 godzin i składa się z 50 godzin superwizji oraz 25 godzin hyperwizji, rozłożonych na 4 warsztaty. Kurs zakończony jest egzaminem potwierdzającym umiejętności w pracy superwizyjnej.

Cele kursu:

  • Zdobycie wiedzy z zakresu pracy superwizyjnej osadzonej o fenomenologię, proces i teorię pola.
  • Rozwijanie samoswiadomosci self w kontakcie granicznym w różnych jego fazach.
  • Poszerzanie świadomości swojego wpływu na proces i relację w pracy z klientem/superwizantem.
  • Uczenie pracy superwizorskiej opartej na wsparciu i budującej w superwizancie szacunek do własnej świadomości i intuicji w relacji z klientem.
  • Zdobycie wiedzy z zakresu superwizji terapeutów pracujących z klientem klinicznym.
  • Wiedza i rozumienie zasad etyki terapeutycznej, uwrażliwiająca na problematykę różnic kulturowych, rasowych i indywidualnych.
  • Zbudowanie warsztatu superwizorskiego w oparciu o swoje zasoby, wiedzę i szacunek wobec różnic.

Szczegółowe informacje w biurze Instytutu. Przyjmujemy już zapisy.