Menu strony
x
^
Header photo

Terapeuta w Polsce

Instytut Gestalt

Zapraszamy do udziału w debacie „Zawód psychoterapeuty w Polsce” organizowanej przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii, które odbędzie się 21 maja 2016r.

Prelegentem ze strony Instytutu Gestalt będzie Renata Procak.

Debata poświęcona będzie dwóm zagadnieniom:

  1. charakterystyki osób wykonujących zawód psychoterapeuty w Polsce oraz
  2. uregulowań prawnych.

 

Kwestie te zostaną omówione w perspektywie opisu i oceny obecnego stanu (cześć I) oraz w odniesieniu do przyszłości (część II).

Pierwsza część debaty dotyczyć będzie próby diagnozy i oceny obecnej sytuacji. W pierwszej kolejności organizatorzy debaty przedstawią wyniki ogólnopolskiej ankiety, które będą punktem wyjścia do dyskusji wokół takich pytań jak: „Kim jest przeciętny psychoterapeuta w Polsce?”, „Jakie są mocne strony charakterystyki osób prowadzących psychoterapię?, „Jakie są elementy obrazu psychoterapii w Polsce, które powinny nas zaniepokoić?”

Pod koniec części pierwszej omówiony zostanie obecny stan prawny zawodu psychoterapeuty i jego możliwy wpływ na obraz psychoterapii w Polsce.
Druga część debaty dotyczyć będzie przyszłości. Dyskusja będzie się koncentrować wokół tych samych dwóch zagadnień, ale w odniesieniu do przyszłości oddalonej o 10-20 lat. Dyskutanci postarają się odpowiedzieć na takie pytania jak: „W jakim kierunku powinien zmierzać rozwój zawodu psychoterapeuty?”, „Co może zrobić środowisko terapeutów, aby obraz psychoterapii w 2025 roku był taki, jaki byśmy sobie go życzyli?”, „Jaki powinien być idealny model szkolenia i rozwoju psychoterapeutów?”, „Jakich regulowań prawnych zawodu psychoterapeuty byśmy sobie życzyli?”

Czas: 21 maja, godz. 10:00-13:00
Miejsce: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7

Organizatorzy: dr Rafał Styła i dr Hubert Suszek
Wydział Psychologii UW
Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii