Menu strony
x
^
Header photo

Informacje – Szkoła

Instytut Gestalt

TERMIN EGZAMINU KOŃCOWEGO / POPRAWKOWEGO

Informujemy, że najbliższy termin egzaminu końcowego / poprawkowego został wyznaczony na dni 08-09.09.2016r. Prosimy o przesyłanie do biura ITG zgłoszeń oraz opisów pracy terapeutycznej (najpóźniej do dnia 15.08.2016r.). Opłata za uczestnictwo w egzaminie wynosi 765 zł i dotyczy wszystkich osób, które nie zdają go po raz pierwszy.

 

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW – SUPERWIZORZY REKOMENDOWANI

Poniżej zamieszczamy listę superwizorów rekomendowanych przez Instytut dla terapeutów w trakcie szkolenia, wraz z miejscami prowadzonych superwizji. Wszyscy superwizorzy prowadzą zarówno superwizje indywidualne jak i grupowe.

 1. Hanna Palich – Kraków, Warszawa,
 2. Magdalena Zaleska-Stolzman – Kraków, Warszawa,
 3. Monika Szymańska – Warszawa.

Zapisy do poszczególnych grup przyjmowane są przez biuro Instytutu.

 

ZAPRASZAMY NA ROZMOWY KWALIFIKACYJNE NA II ETAP SZKOŁY PSYCHOTERAPEUTÓW

Rozmowy kwalifikacyjne na II etap Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów odbędą się 4 sierpnia 2016r. w godzinach 13:00 – 15:00 po wcześniejszym dostarczeniu wypełnionej ankiety oraz umówieniu terminu w biurze ITG. Termin nadsyłania aplikacji – 31 lipca 2016 r..

 

PROCESY POSZKOLENIOWE

Instytut Terapii Gestalt od stycznia 2016 roku wprowadza umowy ze studentami, którzy ukończyli szkolenie i z powodu zaległości nie spełniają wymogów niezbędnych do uzyskania certyfikatu.

Wprowadzenie umów z jednej strony wynika z zobowiązań akredytacyjnych wobec EAGT, z drugiej jest poszukiwaniem rozwiązania problemu tzw. wiecznych studentów. Problem wieloletniego pozostawania w procesie szkolenia, po jego zakończeniu jest palącą kwestią wielu instytutów, które szkolą przyszłych psychoterapeutów. Dyskusje w tej sprawie porusza także Polska Rada Psychoterapii, która postuluje zakaz wykonywania zawodu przez osoby, które wiele lat po ukończeniu szkolenia, nadal nie spełniają wymogów certyfikacyjnych.

Niepokojąca i wymagająca wprowadzenia konkretnych rozwiązań jest ciągle rosnąca ilość takich studentów w ITG. Obecnie zdecydowanie przekracza ona liczbę studentów w trakcie szkolenia, co wymaga od pracowników Instytutu dodatkowego nakładu pracy.

Gestalt kładzie ogromny nacisk na kwestie odpowiedzialności. W przypadku wykonywania zawodu terapeuty, ta odpowiedzialność dotyczy także jakości pracy, procesu terapeutycznego, kompetencji terapeuty. Dbałość o kompetencje i ich potwierdzenie w postaci certyfikatu jest wyrazem szacunku wobec klienta i odpowiedzialności terapeuty za jakość relacji terapeutycznej.

Naszą Intencją jest zasilanie rynku psychoterapii w Polsce profesjonalnie przygotowanymi do tego terapeutami Gestalt. Wiemy, że nasi studenci mają wysokie kwalifikacje, rokrocznie potwierdzają to opinie terapeutów z zagranicy, pracujących w Instytucie na zakończenie Szkoły. Chcemy by te umiejętność mogły być każdorazowo potwierdzone certyfikatem, z korzyścią dla naszych klientów, psychoterapeutów i kondycji Psychoterapii Gestalt w Polsce.

Mamy nadzieję, że Umowa będzie motywować naszych studentów pozostających w procesie uzupełnień do sprawnego domykania ich otwartych gestaltów i przyczyni się do szybkiego wzrostu liczby certyfikowanych terapeutów Gestalt w Polsce.

Z pozdrowieniami
Zarząd ITG

 

WYNAJEM GABINETÓW I SAL

Uprzejmie informujemy o możliwości wynajmu gabinetów oraz sal wykładowych w siedzibie ITG.

Cennik:

 1. Miesięczny wynajem gabinetu w godzinach 9:00 – 15:00 (raz w tygodniu) – 100 zł netto
 2. Miesięczny wynajem gabinetu w godzinach 15:00 – 19:00 (raz w tygodniu) – 250 zł netto
 3. Miesięczny wynajem gabinetu w godzinach 9:00 – 19:00 (raz w tygodniu) – 350 zł netto
 4. Jednodniowy wynajem sali wykładowej o powierzchni około 40 m2 – 250 zł netto (wynajem możliwy od poniedziałku do środy).

Sala na życzenie może zostać wyposażona w projektor, krzesła lub materace do ćwiczeń.
Szczegóły wynajmu należy uzgodnić z biurem ITG – tel. +48 600 952 834

 

EGZAMIN KOŃCOWY / POPRAWKOWY

Informujemy, że najbliższy termin egzaminu końcowego / poprawkowego został wyznaczony na dni 15-16.04.2016r. Prosimy o przesyłanie do biura ITG zgłoszeń oraz opisów pracy terapeutycznej (najpóźniej do dnia 20.03.2016r.). Opłata za uczestnictwo w egzaminie wynosi 765 zł i dotyczy wszystkich osób, które nie zdają go po raz pierwszy.

EGZAMIN KOŃCOWY/POPRAWKOWY – CZERWIEC 2015.

Studenci III roku i procesów uzupełniających, którzy chcą przystąpić do egzaminu w terminie 26 czerwca 2015r. proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Biura ITG. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00. Kryteria obowiązujące na egzaminie to:

 • Kontakt graniczny
 • Obecność w Tu i teraz
 • Wyłonienie figury
 • Konfrontacja i wsparcie
 • Eksperyment
 • Asymilacja i domknięcie pracy terapeutycznej

WALNE ZEBRANIE ITG OK PSPP ORAZ ROZPOCZĘCIE PROGRAMU GESTALT W ORGANIZACJACH.

W dniu 17.01.2015r. odbyło się posiedzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ITG OK PSPP, na którym dotychczasowy Zarząd złożył sprawozdanie ze swojej pracy za okres grudzień 2011r. – styczeń 2015r.

Powołano nowy Zarząd w osobach Renata Procak – Prezes, Izabela Osińska – Skarbnik, Lucyna Klimas – Sekretarz, Marcin Rzeszutek – Członek Zarządu. W dalszych punktach obrad nie udzielono w trybie głosowania absolutorium dotychczasowej Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie wybrało nową Komisję Rewizyjną w osobach Andrzej Cała – Przewodniczący, Izabela Folusiak-Butniewicz – członek, Michał Lewandowski – członek. W kolejnych punktach obrad Przewodnicząca Komisji Certyfikacyjnej Magdalena Zaleska-Stolzman omówiła trudności w pracy Komisji, związane ze zmianą warunków certyfikacji, a będących efektem re-akredytacji EAGT i wymogów z nią związanych.

Prezes Renata Procak przedstawiła wstępny plan pracy na nadchodzącą kadencję i nakreśliła główne obszary rozwoju ITG, akcentując priorytetową rolę Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów. Nowymi obszarami rozwoju Instytutu mają się stać w najbliższym okresie kurs GPO (Gestalt w Organizacjach), który właśnie się rozpoczął i działalność wydawnicza Instytutu. W przygotowaniu do druku oczekuje przetłumaczona już pozycja dotycząca gestaltowskiej formy coachingu.

GPO

W dniach 17-19 stycznia 2015r. w siedzibie Instytutu Terapii Gestalt miał miejsce pierwszy warsztat otwierający kurs GPO (Gestalt Practitioner In Organizations). Prowadzącym był Frans Meulmeester (Rotterdam, Holandia) – Psychoterapeuta Gestalt, coach, konsultant i superwizor, Przewodniczący GPO w EAGT. Tematem warsztatów było wprowadzenie w zagadnienia i bazowe pojęcia pracy gestaltysty w organizacji. Był to pierwszy z sześciu warsztatów składających się na kurs szkolący coachów Gestalt. Przedsięwzięcie to jest pierwszą taką propozycją na polskim rynku.

 

DO STUDENTÓW ITG.

Drodzy Studenci!

Ostatnie miesiące przyniosły wiele zmian. Mamy pewność i głębokie przekonanie, że zmiany te są wyrazem rozwoju Instytutu i stanowią zaczyn pod jego stabilizację.

Z gestaltowskiej perspektywy konflikt jest wpisany w naturę relacji międzyludzkich, a naszym-terapeutów celem jest praca z nim na rzecz rozwoju i dobrostanu. Czasem okupione jest to rozstaniem albo rozpadem dotychczasowego porządku, jak ma to miejsce Tu i Teraz w Instytucie. Z naszej perspektywy obecna sytuacja jest wyrazem – sposobem rozwiązania konfliktu.

Przez ostatnie trzy lata Zespół pracował z Guusem Klarenem i Lindą Osborne, szukając możliwości wzajemnej wymiany, współpracy i tworzenia wspólnej wizji Instytutu. Ostatni rok Zarząd i Zespół pracował z Coachem koncentrując się na poszukiwaniu wyjścia z pogłębiającego się konfliktu i minimalizowaniu szkód wynikających z impasu. Jakkolwiek obecny stan jest wypadkową indywidualnych decyzji i osobistych wyborów, to w pewnym sensie jest też konsekwencją pracy i wysiłku włożonego w próbę znalezienia rozwiązania dla tej trudnej sytuacji.

Nadrzędną wartością była dla nas odbudowa  klimatu współpracy i wymiany w Zespole, co w naszej ocenie jest warunkiem koniecznym do kształcenia i nadzorowania szkolenia adeptów psychoterapii. Wyrazem starań o stabilizację procesów szkoleniowych i jednoczesne podnoszenie standardów szkolenia w ITG  jest zaproszenie do współpracy trenerów z Wielkiej Brytanii i Norwegii. Figurą w aktualnej wizji Instytutu jest otwartość na Trenerów zewnętrznych, mogących poszerzyć perspektywę Terapii Gestalt o odmienne doświadczenia z uwagi na różne korzenie kulturowe, odmienną  mentalność i różne doświadczenia terapeutyczne i trenerskie.

Jesteśmy otwarci na wasze propozycje i wizje rozwoju Instytutu, świadomi, że jesteście jego zasadniczym ogniwem. Zapraszamy Was do dialogu i otwartości w wyrażaniu swoich pomysłów!

Z pozdrowieniami
Zarząd ITG

 

INFORMACJA.

Instytut Terapii Gestalt uprzejmie powiadamia, że nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane przez Panią Jolantę Cieplińską na Jej osobistym profilu portalu społecznościowego Facebook, a dotyczące Instytutu.

Jednocześnie informujemy, że dnia 26.07.2014r. Pani Cieplińska złożyła rezygnację z pracy w Zespole Trenerów ITG. Była to Jej suwerenna decyzja, której konsekwencją jest zakończenie współpracy z Instytutem, także w wymiarze prowadzenia procesów superwizyjnych.

Adresowanie się z emocjami, jakie towarzyszą tej sytuacji do studentów i byłych superwizantów uważamy za wysoce nieetyczne i niezgodne ze standardami EAGT.

Uprzejmie informujemy osoby ubiegające się o certyfikat po zakończeniu szkolenia, że kontrakty superwizorskie zawierane są na okres od września do lipca każdego roku.

Zarząd ITG

 

ZARZĄD ITG DZIĘKUJĘ KOLEŻANKOM.

Zarząd ITG dziękuję koleżankom: Ewie Canert – Łąka, Jolancie Cieplińskiej i Aleksandrze Replin za wieloletnią współpracę, w której dzieliły się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Świadomi, że nasze możliwości współpracy się zakończyły, życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej drodze zawodowej.

Zarząd ITG

 

KONFERENCJA „BARWY GESTALT”.

W dniu 25.04.2014r. zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce multimedialne spotkanie z Irvinem Yalomem, wybitnym psychoterapeutą, doktorem nauk psychiatrycznych na uniwersytecie Stanforda w USA.

Irvin Yalom był gościem honorowym międzynarodowej konferencji „Barwy Gestalt” zorganizowanej przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie w centrum konferencyjnym hotelu Park Inn w Krakowie. Konferencja składała się z dwóch części. Pierwszą były warsztaty, treningi, panele dyskusyjne poświęcone właśnie barwom Gestalt, czyli jak wieloaspektowo można wykorzystać ten jeden z najstarszych nurtów psychoterapeutycznych w codziennym życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym. W drugiej części odbył się wykład wybitnego amerykańskiego psychoterapeuty i superwizora, dr psychologii Jay’a Levina. Głównym punktem drugiej części konferencji było spotkanie z profesorem psychiatrii Irvinem Davidem Yalomem – bezpośrednie połączenie multimedialne.

Relacja z konferencji – Anny i Magdy – delgatek psychika.netRelacja z konferencji – Anety Barta – plasterek.plRelacja z konferencji – Adrianny Klos – strefazmiany.pl
Zdjęcia z konferencji

 

KONFERENCJA Z UDZIAŁEM IRVINA YALOMA.

Zapraszam wszystkich naszych absolwentów a także studentów ostatniego roku do prowadzenia warsztatów na konferencji „Barwy Gestaltu” z udziałem I. Yaloma. Warsztaty mogą być 1,5 godz. lub 3 godz. z przerwą. Zapraszam do przysyłania abstraktów na adres biura ITG. Czekamy na Wasze propozycje do 16 października.

Konferencja w dużej mierze organizowana jest przez Radę Studentów, co sprzyja integracji środowiska, a też jest naszym wspólnym projektem. Bardzo cieszę się z dużego zainteresowania tym spotkaniem – wiele osób się już zapisuje i dokonuje wpłat. Większość informacji znajdziecie na stronie dot. konferencji, która jest w tej chwili w rozbudowie www.konferencje-gestalt.pl. Jeśli potrzebujecie szczegółowych informacji to zapraszam do kontaktu telefonicznego ze mną lub biurem ITG.

Pozdrawiam Was ciepło
Renata Procak

 

UWAGA! – NOWA FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO

 1. Student do 30.03.2014r. przesyła pisemną informację do dyrektora szkoły, że przystępuje do egzaminu.
 2. Student przedstawia komisji egzaminacyjnej nagraną przez siebie 50 minutową sesję z klientem będącym w zaawansowanym procesie terapeutycznym oraz krótką, pisemną prezentację sylwetki klienta wraz z dotychczasowym przebiegiem terapii (kontekst). Prezentację pisemną należy nadesłać do 30 kwietnia 2014r.
 3. Wymogi egzaminacyjne nie ulegają zmianom. Sesja powinna zawierać:
  1. wypracowany sojusz terapeutyczny (klient jest już w zaawansowanej terapii),
  2. wyłonienie figury z tła,
  3. umiejętności terapeuty w zakresie stosowania metodyki terapii Gestalt (dialog, fenomenologia, eksperyment), w tym także możliwości dawania wsparcia i konfrontowania klienta,
  4. umiejętność domknięcia figury.
 4. Komisja egzaminacyjna w obecności studenta zapoznaje się z przedstawionym materiałem (nagrana sesja plus pisemna prezentacja); następnie bada zakres teoretycznego uzasadnienia sposobu zaprezentowanej pracy przebiegu sesji (spotkanie jest nagrywane).
 5. Komisja podejmuje decyzje dotyczącą wyniku egzaminu.
 6. W związku z nową formuła egzaminu student podpisuje umowę psychoterapeutyczną z klientem. Umowę tę student przedstawia komisji w trakcie spotkania.
 7. Student po wspólnym z komisją obejrzeniu nagranej sesji, zabiera płytę z nagraniem.

Studentów którzy zdają egzamin w terminie styczniowym również obowiązuje powyższa zasada z tym, że obowiązujące terminy to: przesłanie informacji do dyrektora szkoły do dnia 30.12.2013r. a przesłanie prezentacji pisemnej do 09.01.2014r..

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRE POZOSTAJĄ W PROCESIE SZKOLENIA (PO ZAKOŃCZENIU 3-LETNIEJ SZKOŁY).

Od 1 października 2012 roku biuro ITG przestaje pośredniczyć w zapisach do grup superwizyjnych lub na superwizję indywidualną. Superwizja indywidualna (za godzinę uważa się 45 minut; minimalna ilość godzin w ciągu jednego spotkania to 2 godziny). Superwizant ma odbyć minimum 15 godzin superwizji indywidualnej. Superwizja indywidualna to spotkanie tylko z jednym superwizantem.

Superwizja grupowa (za godzinę uważa się 60 minut); minimalna ilość godzin przypadająca na jednego uczestnika grupy to 1 i 1/2 godziny. Superwizant ma odbyć minimum 50 godzin superwizji grupowej. Grupa musi liczyć minimum 4 osoby. Superwizant dokonuje wyboru, czy uczestniczy w superwizji indywidualnej lub grupowej. Superwizant wypełnia kartę superwizji.

Superwizor i superwizant ustalają wspólnie którzy klienci prowadzeni przez superwizanta będą poddawani superwizji. Kontrakty superwizorskie zawierane są na okres od września do lipca każdego roku. Jeśli w ciągu roku absolwent ponownie nie spełni warunków do uzyskania certyfikatu (dostępne na stronie) może ponownie złożyć podanie o kontynuowanie szkolenia. Warunki tego szkolenia określa właściwy koordynator.

Opłata za odrabianie zajęć w czasie roku po zakończeniu szkolenia wynosi 87.00 pln za moduł. Po tym okresie koszt odrabiania jednego modułu to 160.00 pln.

Instytut Terapii Gestalt przypomina, że osoby w trakcie procesu certyfikacji podlegają standardom i zasadom obowiązującym w ITG. Podlegają opiece Koordynatora, a do czasu uzyskania certyfikatu pozostają w procesie superwizyjnym u superwizorow współpracujących z ITG, określonych listą superwizorów. Przekłada się to na współpracę i możliwość współdziałania w procesie szkolenia adeptów psychoterapii.

Lista superwizorów szkoleniowych rekomendujących do uzyskania certyfikatu ITG: Szymańska Monika, Osińska Izabela, Palich Hanna, Procak Renata, Rebeta Tomasz, Urbaniec Wacław, Zaleska-Stolzman Magdalena.

Koordynator
Hanna Palich

PSYCHOTERAPEUCI SZKOLENIOWI.

Psychoterapię szkoleniową mogą prowadzić terapeuci którzy posiadają certyfikat psychoterapeuty Gestalt od minimum dwóch lat, są czynni zawodowo i superwizują swoją pracę.