Menu strony
x
^
Header photo

Gratulacje Marcin Rzeszutek!

Instytut Gestalt

Z radością i dumą informujemy, że 28.05.2019 Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego jednogłośnie przyznała członkowi naszego zespołu Marcinowi Rzeszutkowi stopień doktora habilitowanego! Marcinie, wielkie gratulacje!

Habilitacja Marcina to podsumowanie jego dorobku naukowo-dydaktycznego oraz  zwieńczenie 10-letnich badań nad psychologicznymi aspektami życia osób z HIV/AIDS w Polsce. Kto ciekaw,  paradoksalnie Marcin badał pozytywne strony  ich życia.

Marcinie, cieszymy się, że jesteś z nami i że  przekazujesz swoje ogromne doświadczenie  studentom Szkoły Psychoterapii Gestalt.

Czytaj także: