Menu strony
x
^
Header photo

Egzamin – termin

Instytut Gestalt

Informujemy, że najbliższy termin egzaminu końcowego / poprawkowego został wyznaczony na dzień 28.01.2017r. Prosimy o przesyłanie do biura Instytutu Gestalt zgłoszeń oraz opisów pracy terapeutycznej (najpóźniej do dnia 20.01.2017r.). Opłata za uczestnictwo w egzaminie wynosi 765 zł i dotyczy wszystkich osób, które nie zdają go po raz pierwszy.

Egzamin polega na przedstawieniu nagrania 50 minutowej sesji procesu długoterminowego (min. 6 miesięcy terapii), opisu tego procesu, i obrony tej sesji przed Komisją. Całość trwa 70 minut.

III rok

Opis procesu terapeutycznego:

1. Okoliczności podjęcia terapii.
2.Charakterystyka pierwszego kontaktu, fenomenologia.
3. Dane biograficzne klienta.
4. Kontrakt – opis.
5. Mechanizmy unikania kontaktu (opis wybranych przykładów z sesji).
6. Przerwy w cyklu doświadczenia (opis wybranych fragmentów pracy z klientem , uzasadnienie).
7. Struktury charakteru (opis , uzasadnienie).
8. Diagnoza wg DSM IV / ICD – 10.
9. Opis przebiegu pracy terapeutycznej.
10. Powiązanie problemów klienta z aktualnym przebiegiem procesu terapeutycznego.
11. Możliwe przeciwprzeniesieniowe i przeniesieniowe kwestie (wybrane przykłady).
12. Zaistniałe zmiany klienta dzięki psychoterapii.
13. Prognoza dalszej pracy terapeutycznej.
14. Wskazówki superwizyjne uwzględnione w terapii.

Kryteria egzaminu końcowego:

– Kontakt graniczny.
– Obecność w Tu i teraz.
– Wyłonienie figury.
– Konfrontacja i wsparcie.
– Eksperyment.
– Asymilacja i domknięcie pracy terapeutycznej.