Menu strony
x
^
Header photo

Certyfikat EAGT

Instytut Gestalt

Osoby, które chcą zostać członkiem EAGT i przeszły szkolenie w instytucji szkolącej nie posiadającej jeszcze akredytacji EAGT, muszą mieć spełnione następujące warunki:

  • 600 godzin teorii i szkoleń (co najmniej 600 godzin rzeczywistego kontaktu z co najmniej 4 różnymi trenerami),
  • 150 godzin superwizji,
  • 400 godzin praktyki klinicznej (co najmniej 400 sesji z wybranymi klientami/pacjentami (osoby indywidualne, pary, grupy, rodziny, preferowana różnorodność)
  • 250 godzin osobistego doświadczenia terapeutycznego
  • 50 godzin zajęć według własnego wyboru.

Program szkoleniowy obejmuje minimum 1450 godzin. W programach szkoleniowych musi być jasno wyszczególniony podział na teorię i szkolenie, na doświadczenie terapeutyczne i superwizję pracy z klientem.

Należy wypełnić aplikację oraz przesłać ją do EAGT wraz z kopią certyfikatu. Jeśli aplikant spełnia wymienione warunki, EAGT kontaktuje się z polskim NOGT (PTPG) z zapytaniem, czy istnieją ze strony NOGT przeciwwskazania do nadania aplikantowi statusu członka EAGT.

NOGT ma obowiązek odpowiedzi w terminie 14 dni.

Jeśli NOGT wyrazi poparcie do przyjęcia osoby do EAGT – aplikant zostaje członkiem EAGT i otrzymuje certyfikat EAGT.

Brak odpowiedzi NOGT w ciągu 14 dni traktuje się jako zgodę i aplikant zostaje członkiem EAGT oraz otrzymuje certyfikat.

Jeśli NOGT zgłasza sprzeciw, jest zobowiązany dostarczyć odpowiednie wyjaśnienia wydanej opinii.

całość: http://www.eagt.org/joomla/index.php/2016-02- 25-22- 21-15/join- eagt