Menu strony
x
^
Header photo

List od EAGT

EAGT

PTPG

Instytut Gestalt

Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt

Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt

Szkoła Psychoterapii Gestalt

Instytut Treningu i Edukacji Gestalt

 

Nieuw Buinen, 30 sierpień 2017

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

 

Docierają do nas wieści, że polskie środowisko terapeutów Gestalt jest zaniepokojone i zdezorientowane informacjami dotyczącymi reakredytacji Instytutu Gestalt w Krakowie.

Aby powstrzymać domysły i wyjaśnić sprawę, pragniemy oficjalnie oświadczyć: Instytut Gestalt (IG) w Krakowie pozostaje nadal w trakcie procesu reakredytacji. W związku z rozmaitymi trudnościami w organizacji, IG otrzymało dodatkowy czas (do końca września), by spełnić warunki reakredytacji, które wcześniej zostały określone przez Komitet ds. Standardów Szkolenia (TSC). Mamy nadzieję, że do tego czasu Instytut Gestalt spełni wszystkie powyższe wymogi, które jednocześnie są wyrazem standardów EAGT.

TSC zawsze współpracuje z krajową organizacją, posiadającą status NOGT, która reprezentuje środowisko Gestalt na forum EAGT, i jednocześnie jest organem odpowiedzialnym za reprezentowanie terapeutów Gestalt w relacjach z krajowymi organami władzy w zakresie krajowych regulacji prawnych, organem certyfikującym i akredytującym zgodnie z krajowymi standardami i przepisami prawa.

Wszelkie działania TSC są prowadzone przy udziale wszystkich członków Komitetu, jednak by usprawnić procedury zazwyczaj nominujemy 1 lub 2 osoby, by reprezentowały TSC w bezpośrednich kontaktach z instytutami. Proces decyzyjny jest dokumentowany i udostępniany Zarządowi, z którym konsultujemy się, kiedy zachodzi potrzeba.

Mamy nadzieję, że czas niepewności wkrótce się skończy, a IG będzie mógł kontynuować swój rozwój jako reakredytowany instytut, ramię w ramię z pozostałymi, zarówno z instytutem z wieloletnią tradycją, jak również tymi instytutami, które powstały w Polsce w ostatnich latach: Instytutem Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, Wielkopolską Szkołą Psychoterapii Gestalt w Poznaniu, Szkołą Psychoterapii Gestalt w Warszawie, Instytutem Treningu i Edukacji Gestalt w Rzeszowie jak również we współpracy z polską organizacją NOGT.

Usilnie staramy się wspierać rozwój Gestaltu w Waszym środowisku,

 

Z ciepłymi pozdrowieniami

 

Nurith Levi  –   Przewodnicząca TSC

Beatrix Wimmer – Prezes EAGT