Menu strony
x
^
Header photo

Kurs mozaikowy

Instytut Gestalt

Obecnie w Polsce działa wiele instytucji oferujących edukację z zakresu Psychoterapii Gestalt. Nie wszystkie one nastawione są na certyfikację w oparciu o standardy europejskie i spełnianie wymogów EAGT. Nie wszyscy też klienci tego szukają i nie wszyscy potrzebują potwierdzenia swoich umiejętności w postaci certyfikatu o randze międzynarodowej.

Jednocześnie wieloletnia praca Polskiej Rady Psychoterapii zmierza do wypracowania korzystnej dla psychoterapeutów i ich klientów ustawy o zawodzie psychoterapeuty, który to zawód byłby potwierdzany stosownymi dokumentami, zabezpieczającymi dobro klienta.

Także instytucje zdrowia publicznego wymagają legitymowania się certyfikatami potwierdzającymi zdobyte umiejętności i kompetencje.

Instytut Gestalt ogłasza kurs mozaikowy, dla osób po doświadczeniach szkoleń z zakresu psychoterapii Gestalt, które są zainteresowane zdobyciem dokumentów potwierdzających ich umiejętności terapeutyczne. Kurs ma służyć możliwości zdobycia Certyfikatu i przewiduje indywidualne podejście do kwestii odrabiania zajęć i uzupełniania różnic programowych.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Biurem IG.