Menu strony
x
^
Header photo

Egzamin zewnętrzny

Instytut Gestalt

Informujemy, że ostateczny termin nadsyłania opisów w wersji polskiej oraz angielskiej został ustalony na 15 listopada.

Kryteria egzaminacyjne tutaj