Menu strony
x
^
Header photo
Szkoła Psychoterapeutów
wrzesień 2017r. Instytut Gestalt, ul. Gwarna 2b

Za Szkołą Psychoterapeutów Gestalt przy Instytucie Gestalt stoją ponad 23 lata tradycji opartej na dialogu i wzajemnej otwartości. Wszyscy nasi trenerzy byli kiedyś uczniami tej Szkoły, stąd tak dużo podejmowanego przez nas wysiłku, by podtrzymywać już wypracowane wartości i jednocześnie na bieżąco wychodzić naprzeciw zmieniającym się potrzebom.

Program Szkoły Psychoterapeutów działającej przy Instytucie Gestalt jest zgodny z wymogami EAGT (European Association for Gestalt Therapy), przy którym jesteśmy akredytowani. Kompetencje naszej kadry potwierdzone są nie tylko długoletnim doświadczeniem, ale też certyfikatami superwizorów EAGT, psychoterapeutów EAGT, ECP i ITG. Jesteśmy także jedyną w Polsce szkołą psychoterapii, w której trenerzy zagraniczni nie są jedynie okazjonalnymi gośćmi, a stałą częścią programu nauczania.

Na program Szkoły Psychoterapeutów Gestalt składają się dwa etapy: roczny Staż Gestalt oraz 3-letni program szkoleniowy przygotowujący do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Taka struktura szkolenia zapewnia uczestnikom elastyczny wybór między ukończeniem stażu dla korzyści osobistych a kontynuacją nauki w celu rozwoju rozpoczęcia kariery psychoterapeutycznej.

„Kluczowym aspektem terapii Gestalt jest spotkanie, w którym terapeuta swoją uczciwością i autentycznością wspiera klienta w byciu sobą. Dlatego obok sprawności kliniczno-diagnostycznych od naszych studentów wymagamy przede wszystkim umiejętności pozostawania z klientem w kontakcie, ze świadomością siebie i tego, co w polu terapeuta – klient zachodzi w każdej chwili tego kontaktu.
Nasza praktyka szkoleniowa opiera się na dialogu i wymianie. Tutaj uczymy się od siebie nawzajem
i wspólnie wytyczamy kierunek rozwoju Instytutu.”

DO KOGO SKIEROWANA JEST SZKOŁA PSYCHOTERAPEUTÓW GESTALT?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu psychoterapeuty w nurcie Gestalt i zdobyciem uprawnień w tym kierunku. To propozycja zarówno dla osób z wyższym wykształceniem psychologicznym, jak też dla tych, którzy posiadają tytuł magistra w innej dziedzinie. Absolwenci innych kierunków niż psychologia będą zobowiązani do odbycia zajęć dodatkowych i uzupełnienia podstawowej wiedzy psychologicznej (szczegóły w załączniku PDF).

GŁÓWNE ATUTY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Szkoła zakończona Certyfikatem Psychoterapeuty

Czteroletni program szkoleniowy zapewnia uczestnikom wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu psychoterapeuty w oparciu o teorię i metodologię Gestalt. Prócz zajęć warsztatowych i wykładowych uczniowie odbywają praktykę kliniczną, superwizję i doświadczają psychoterapii własnej. Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez Instytut Gestalt po ukończeniu szkolenia jest potwierdzeniem uzyskania kompetencji do prowadzenia samodzielnej praktyki psychoterapeutycznej.

Dowiedz się, jakie są warunki uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty >>

Dokumenty można pobrać tutaj

Dowiedz się więcej o Szkole Psychoterapeutów >>

Przygotowanie do ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty

Program Szkoły Psychoterapeutów prowadzonej przez Instytut Gestalt jako pierwszy w Polsce przeszedł weryfikację i uzyskał akredytację EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Oznacza to, że kształcimy psychoterapeutów zgodnie z europejskimi standardami, a nasi absolwenci mogą ubiegać się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. ECP umożliwia obecnie praktykowanie psychoterapii w części krajów UE i stale zwiększa swój zasięg.

Poznaj szczegóły procedury ubiegania się o ECP >>

Dokumenty można pobrać tutaj

Dwuetapowa struktura szkolenia

Na program Szkoły Psychoterapeutów Gestalt składają się dwa etapy. Pierwszy z nich to roczny Staż Gestat – program edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego, wprowadzający w teorię i praktykę Gestalt. Drugi etap to 3-letni program szkoleniowy przygotowujący do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Taka struktura szkolenia zapewnia uczestnikom elastyczny wybór między ukończeniem stażu dla korzyści osobistych a kontynuacją nauki w celu rozwoju rozpoczęcia kariery psychoterapeutycznej.

JAKIE EFEKTY OSIĄGNIESZ?

 • Poszerzysz świadomość siebie w kontakcie z innymi i rozwiniesz indywidualny potencjał.
 • Nauczysz się, jak zaspokajać potrzeby emocjonalne i uruchamiać zasoby kreatywności.
 • Zdobędziesz umiejętność przeprowadzania wywiadu klinicznego.
 • Poznasz zasady diagnozy fenomenologicznej i czynniki leczące w psychoterapii.
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu psychopatologii i klasyfikacji zaburzeń psychicznych.
 • Zdobędziesz pierwsze doświadczenia w pracy z klientem z różnego typu problemami (depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia osobowości, uzależnienie).
 • Nauczysz się pracować z adolescentem, rodziną, parą.
 • Poznasz zasady pracy z ciałem w nurcie Gestalt.
 • Zdobędziesz doświadczenie uczestnictwa w superwizji.
 • Nauczysz się tworzenia i utrzymywania relacji psychoterapeutycznej i zyskasz świadomość siebie w tej relacji .
 • Nauczysz się rozpoznawać mechanizmy unikania kontaktu i poznasz sposoby przywracania i budowania kontaktu granicznego.
 • Zdobędziesz umiejętność pracy z grupą na procesie grupowym.
 • Przygotujesz się do prowadzenia autonomicznej, odpowiedzialnej i profesjonalnej praktyki psychoterapeutycznej.
 • Poznasz techniki i metody interwencji zawarte w metodologii Gestalt.
 • Nauczysz się pracy z klientem w zakresie problematyki seksualnej.

 

JAK APLIKOWAĆ?

 • 1 krok

Zgłoś się na I etap szkolenia, czyli na Staż Gestalt. W tym celu wypełnij formularz zgłoszeniowy >>

 • 2 krok

Po ukończeniu rocznego Stażu Gestalt, który jest jednocześnie pierwszym rokiem Szkoły Psychoterapeutów, wypełnij i złóż ankietę zgłoszeniową w biurze Instytutu Gestalt.

 • krok 3

Ostatni krok to rozmowa kwalifikacyjna. Jej pozytywny wynik oznacza przyjęcie na II etap szkolenia.

JAK MOŻESZ DALEJ SIĘ ROZWIJAĆ?

Osobom, które ukończą Szkołę Psychoterapeutów Gestalt i zdobędą Certyfiakt Psychoterapeuty, w ramach dalszego rozwoju i poszerzenia kompetencji proponujemy:

 • Warsztat z psychopatologii >>
 • Dialogi kobiet >>
Koszt
Pobierz program zajęć
pobierz pdf


Prowadzący

Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa