Menu strony
x
^
Header photo
Staż Gestalt – Kraków
nowy termin wkrótce, w siedzibie Instytutu Gestalt, ul. Gwarna 2B

Anna Libera – Dyrektor Szkolenia Stażu Gestalt – tel: 602-300-930

„Udział w Stażu Gestalt jest najlepszym prezentem, jaki możemy podarować sobie samym. To najważniejsza podróż życia, w której dowiadujemy się, kim jesteśmy oraz z jakiego powodu i jak chcemy być.” Renata Procak

DO KOGO SKIEROWANY JEST STAŻ?

Program Stażu Gestalt odpowiada potrzebom osób zainteresowanych  rozwojem osobistym, lepszą jakością życia oraz umiejętności bliskiego kontaktu z innymi. Jest również doskonałą propozycją dla tych, którzy chcą kontynuować naukę w Szkole Psychoterapeutów i zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty w oparciu o teorię i metodologię Gestalt. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Stażu Gestalt.

GŁÓWNE ATUTY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Informujemy, że osoby zainteresowane udziałem w Szkole Psychoterapeutów/ Stażu Gestalt w naszym Instytucie mają możliwość uzyskania dofinansowania.

Osoby chcące uzyskać takie dofinansowanie prosimy o kontakt z biurem Instytutu.

Rozwój osobisty i pierwszy zaliczony rok w Szkole Psychoterapeutów

Osobom zainteresowanym rozwojem własnym, roczny Staż Gestalt daje pełen pakiet korzyści osobistych. Dla uczestników zdecydowanych podjąć naukę w Szkole Psychoterapeutów jest znakomitym wprowadzeniem do teorii i praktyki Gestalt, a także stanowi pierwszy zaliczony rok spośród 4 lat nauki. Dodatkowym plusem jest fakt, że decyzję o zakończeniu stażu lub kontynuacji kształcenia uczestnik może podjąć pod koniec roku stażowego.

Nauka poprzez doświadczenie

Uczestnicy stażu poznają podstawy psychoterapii Gestalt poprzez doświadczenie własne – w odniesieniu do siebie i swojego funkcjonowania, dzięki czemu poszerzają świadomość siebie w kontakcie z innymi. Przyszli psychoterapeuci poznają w sposób doświadczeniowy metodę, której chcą się uczyć.

Praca nad sobą w oparciu o preces grupowy

Staż jest formą pracy nad sobą i sposobem rozwoju osobistego w oparciu o zasoby grupy i proces grupowy. Dzięki intensywnym wymianom pomiędzy uczestnikami i wychodzeniu poza społecznie warunkowane role, uczestnicy grupy mają szansę doświadczać siebie w sposób bardziej autentyczny.

JAKIE EFEKTY OSIĄGNIESZ?

 • Uświadomisz sobie własny styl funkcjonowania w grupie, sposób wchodzenia w kontakt i budowania relacji, mechanizmy unikania kontaktu.
 • Poszerzysz świadomość siebie w kontakcie z innymi.
 • Poznasz wpływ systemu rodzinnego na osobowość oraz nadawanie znaczeń ludziom i zjawiskom życiowym.
 • Rozpoznasz swoje potrzeby w relacjach z drugim człowiekiem i zdiagnozujesz frustracje wynikające z niezaspokajania tych pragnień.
 • Nauczysz się, jak efektywnie zaspokajać swoje potrzeby emocjonalne w kontaktach międzyludzkich.
 • Rozwiniesz indywidualny potencjał i dowiesz się, jak uruchamiać zasoby kreatywności w relacji z drugim człowiekiem (także z klientem)
 • Przygotujesz się do udziału w szkoleniu profesjonalnych umiejętności psychoterapeutycznych w Szkole Psychoterapeutów Gestalt

Roczny program edukacji psychologicznej w zakresie psychoterapii Gestalt – Staż 113

PROGRAM:

 1. Etap 1 – Spotkanie z Gestaltem – integracja grupy. 
  Celem tej sesji jest przygotowanie uczestników do efektywnego uczenia się w trakcie rocznego szkolenia z wykorzystaniem doświadczenia osobistego i asymilacji treści teoretycznych w oparciu o proces grupowy.
  Prowadzący – Andrzej Cała
 2. Etapy 2-5 – blok warsztatowy (4 warsztaty po 25 godzin) – Wprowadzenie do teorii terapii Gestalt – źródła, podstawowe zasady i pojęcia terapii Gestalt. Prowadzący – Andrzej Cała.
  • Źródła filozoficzne
  • Źródła psychologiczne
  • Gestalt, a inne szkoły psychoterapii
  • Świadomość
  • Kontakt
  • Relacja terapeutyczna
  • Proces formowania figury/tła
  • Paradoksalna teoria zmiany
 3. Etap 6 – warsztat (25 godzin) – Kreatywne przystosowanie
  Rodzinny spadek psychologiczny, który otrzymuje każda osoba jest ściśle związany z historią życia kolejnych pokoleń. Uczestnicy warsztatu prowadzonego w ujęciu terapii Gestalt w nurcie filozofii egzystencjalno-humanistycznej będą mogli uświadomić sobie potencjał rodzinny uwidaczniających się w przekazach, przesłaniach i nadawanych znaczeniach ludziom i zjawiskom życiowym. Do uczestnictwa w warsztacie potrzebne będą fotografie rodzinne, na których zostały zarejestrowane wydarzenia i osoby. Potencjał grupy stworzy wsparcie w uświadomieniu wpływu systemu rodzinnego na osobowość.
  Prowadzący – Renata Procak
 4. Etap 7 – warsztat (25 godzin) – Proces ciała
  Prowadzący – Alicja Gruszka-Nowak
 5. Sesja pięciodniowa (50 godzin) – Fenomen spotkania
  Praca psychoterapeutyczna w obszarze własnych problemów emocjonalnych.
  Prowadzący – Renata Procak
 6. Etap 9 – warsztat (25 godzin) – Style kontaktu
  Każde spotkanie to fenomen, w którym dwie osoby wspomagają się najlepiej jak to możliwe, w stawaniu się w fenomenie siebie, w relacji z drugim człowiekiem. Uczestnicy warsztatu mają możliwość poszerzania swojej świadomości fenomenologicznej w oparciu o kontakt z drugą osobą – "jaki staję się w relacji z Tobą" – fenomen osobistych zachowań, które zmieniają się zależnie od tego, z kim się kontaktujemy lub opierają się na twórczym przystosowaniu bez względu na odbiorcę lub nadawcę. Obszarem dialogu jest fenomenologia w Gestalt. Spotkanie z tymi konkretnymi ludźmi i z tą konkretną grupą.
  Prowadzący – Izabela Osińska
 7. Etap 10 – warsztat (25 godzin) – Podsumowanie dotychczasowych wiadomości i doświadczeń na podstawie trzech zasad terapii Gestalt (G.M.Yontef).
  • Charakter fenomenologiczny – uświadomienie jako jedyny cel
  • Egzystencjalizm dialogujący
  • Sposób konceptualizacji – holizm i teoria pola
   Prowadzący – Andrzej Cała

Terminy Rocznego Programu Edukacji Psychologicznej w Zakresie Psychoterapii – Stażu 113:

 • 22-25.11.2018r. (rozpoczęcie dnia 22.11.2018r. o godz. 9:00, zakończenie 25.11.2018r. o godz. 19:00) – etap 1
  trening czterodniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 04-06.01.2019r. (rozpoczęcie dnia 04.01.2019r. o godz. 9:00, zakończenie 06.01.2019r. o godz. 13:00) – etap 2
  warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 01-03.02.2019r. (rozpoczęcie dnia 01.02.2019r. o godz. 9:00, zakończenie 03.02.2019r. o godz. 13:00) – etap 3
  warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 01-03.03.2019r. (rozpoczęcie dnia 01.03.2019r. o godz. 9:00, zakończenie 03.03.2019r. o godz. 13:00) – etap 4
  warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 05-07.04.2019r. (rozpoczęcie dnia 05.04.2019r. o godz. 9:00, zakończenie 07.04.2019r. o godz. 13:00) – etap 5
  warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 24-26.05.2019r. (rozpoczęcie dnia 24.05.2019r. o godz. 9:00, zakończenie 26.05.2019r. o godz. 13:00) – etap 6
  warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 21-23.06.2019r. (rozpoczęcie dnia 21.06.2019r. o godz. 9:00, zakończenie 23.06.2019r. o godz. 13:00) – etap 7
  warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 24-28.07.2019r. (rozpoczęcie dnia 24.07.2019r. o godz. 9:00, zakończenie 28.07.2019r. o godz. 19:00) – etap 8
  trening pięciodniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 23-25.08.2019r. (rozpoczęcie dnia 23.08.2019r. o godz. 9:00, zakończenie 25.08.2019r. o godz. 13:00) – etap 9
  warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 20-22.09.2019r. (rozpoczęcie dnia 20.09.2019r. o godz. 9:00, zakończenie 22.09.2019r. o godz. 13:00) – etap 10 warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie

Uwaga! W przypadku obecności asystentów na zjazdach (Studenci II etapu Szkoły Psychoterapeutów), zostanie przeznaczony dodatkowy czas na przeprowadzenie przez nich zajęć rozgrzewających / wygaszających. Ten dodatkowy czas nie zmienia godziny rozpoczęcia ani zakończenia zjazdu.

LOKALIZACJA I NOCLEG:

 • ul. Gwarna 2b, Kraków

JAK APLIKOWAĆ?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy >>

DOKUMENTY:

 • Pobierz Kodeks Etyczny Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt >>

 

 

Koszt
8250
pln
Opłata jest dokonywana jednorazowo lub w ratach. W przypadku jednorazowej zapłaty do 14 dni od podpisania umowy, uczestnikowi przysługuje prawo do 10% rabatu (czyli 825zł).


Prowadzący

Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa