Menu strony
x
^
Header photo
Staż Gestalt – Kraków
maj 2018 - luty 2019, w siedzibie Instytutu Gestalt, ul. Gwarna 2B

„Udział w Stażu Gestalt jest najlepszym prezentem, jaki możemy podarować sobie samym. To najważniejsza podróż życia, w której dowiadujemy się, kim jesteśmy oraz z jakiego powodu i jak chcemy być.” Renata Procak

DO KOGO SKIEROWANY JEST STAŻ?

Program Stażu Gestalt odpowiada potrzebom osób zainteresowanych  rozwojem osobistym, lepszą jakością życia oraz umiejętności bliskiego kontaktu z innymi. Jest również doskonałą propozycją dla tych, którzy chcą kontynuować naukę w Szkole Psychoterapeutów i zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty w oparciu o teorię i metodologię Gestalt. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Stażu Gestalt.

GŁÓWNE ATUTY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Informujemy, że osoby zainteresowane udziałem w Szkole Psychoterapeutów/ Stażu Gestalt w naszym Instytucie mają możliwość uzyskania dofinansowania.

Osoby chcące uzyskać takie dofinansowanie prosimy o kontakt z biurem Instytutu.

Rozwój osobisty i pierwszy zaliczony rok w Szkole Psychoterapeutów

Osobom zainteresowanym rozwojem własnym, roczny Staż Gestalt daje pełen pakiet korzyści osobistych. Dla uczestników zdecydowanych podjąć naukę w Szkole Psychoterapeutów jest znakomitym wprowadzeniem do teorii i praktyki Gestalt, a także stanowi pierwszy zaliczony rok spośród 4 lat nauki. Dodatkowym plusem jest fakt, że decyzję o zakończeniu stażu lub kontynuacji kształcenia uczestnik może podjąć pod koniec roku stażowego.

Nauka poprzez doświadczenie

Uczestnicy stażu poznają podstawy psychoterapii Gestalt poprzez doświadczenie własne – w odniesieniu do siebie i swojego funkcjonowania, dzięki czemu poszerzają świadomość siebie w kontakcie z innymi. Przyszli psychoterapeuci poznają w sposób doświadczeniowy metodę, której chcą się uczyć.

Praca nad sobą w oparciu o preces grupowy

Staż jest formą pracy nad sobą i sposobem rozwoju osobistego w oparciu o zasoby grupy i proces grupowy. Dzięki intensywnym wymianom pomiędzy uczestnikami i wychodzeniu poza społecznie warunkowane role, uczestnicy grupy mają szansę doświadczać siebie w sposób bardziej autentyczny.

JAKIE EFEKTY OSIĄGNIESZ?

 • Uświadomisz sobie własny styl funkcjonowania w grupie, sposób wchodzenia w kontakt i budowania relacji, mechanizmy unikania kontaktu.
 • Poszerzysz świadomość siebie w kontakcie z innymi.
 • Poznasz wpływ systemu rodzinnego na osobowość oraz nadawanie znaczeń ludziom i zjawiskom życiowym.
 • Rozpoznasz swoje potrzeby w relacjach z drugim człowiekiem i zdiagnozujesz frustracje wynikające z niezaspokajania tych pragnień.
 • Nauczysz się, jak efektywnie zaspokajać swoje potrzeby emocjonalne w kontaktach międzyludzkich.
 • Rozwiniesz indywidualny potencjał i dowiesz się, jak uruchamiać zasoby kreatywności w relacji z drugim człowiekiem (także z klientem)
 • Przygotujesz się do udziału w szkoleniu profesjonalnych umiejętności psychoterapeutycznych w Szkole Psychoterapeutów Gestalt

Roczny program edukacji psychologicznej w zakresie psychoterapii Gestalt:

Sesja czterodniowa (45 godzin) – etap 1 – Psychologiczny interpersonalny trening grupowy.
Celem tej sesji jest przygotowanie uczestników do efektywnego uczenia się w trakcie rocznego szkolenia
z wykorzystaniem doświadczenia osobistego i asymilacji treści teoretycznych w oparciu o proces grupowy.

Blok warsztatowy (4 warsztaty po 25 godzin) – etapy 2-5 – Wprowadzenie do teorii terapii Gestalt -źródła, podstawowe zasady i pojęcia terapii Gestalt.
– Źródła filozoficzne
– Źródła psychologiczne
– Gestalt, a inne szkoły psychoterapii
– Świadomość
– Kontakt
– Relacja terapeutyczna
– Proces formowania figury/tła
– Paradoksalna teoria zmiany

Warsztat (25 godzin) – etap 6 – Uświadomienie wpływu rodziny. Wielopokoleniowe bogactwo i deficyty.
Rodzinny spadek psychologiczny", który otrzymuje każda osoba jest ściśle związany z historią życia kolejnych
pokoleń. Uczestnicy warsztatu prowadzonego w ujęciu terapii Gestalt w nurcie filozofii egzystencjalno-humanistycznej będą mogli uświadomić sobie potencjał rodzinny uwidaczniających się w przekazach, przesłaniach i nadawanych znaczeniach ludziom i zjawiskom życiowym. Do uczestnictwa w warsztacie potrzebne będą fotografie rodzinne, na których zostały zarejestrowane wydarzenia i osoby. Potencjał grupy stworzy wsparcie w uświadomieniu wpływu systemu rodzinnego na osobowość.
Prowadzący – p. Lucyna Klimas

Warsztat (25 godzin) – etap 7 – Terapia Gestalt, a praca z ciałem
Prowadzący – p. Renata Procak

Sesja pięciodniowa (55 godzin) – etap 8- Trening rozwoju osobistego.
Praca psychoterapeutyczna w obszarze własnych problemów emocjonalnych.

Warsztat (25 godzin) – etap 9 – Fenomen spotkania
Każde spotkanie to fenomen, w którym dwie osoby wspomagają się najlepiej jak to możliwe, w stawaniu się w
fenomenie siebie, w relacji z drugim człowiekiem. Uczestnicy warsztatu mają możliwość poszerzania swojej
świadomości fenomenologicznej w oparciu o kontakt z drugą osobą – "jaki staję się w relacji z Tobą" – fenomen osobistych zachowań, które zmieniają się zależnie od tego, z kim się kontaktujemy lub opierają się na twórczym przystosowaniu bez względu na odbiorcę lub nadawcę. Obszarem dialogu jest fenomenologia w Gestalt.
(Spotkanie z tymi konkretnymi ludźmi i z tą konkretną grupą).
Prowadzący – p. Izabela Osińska

Warsztat (25 godzin) – etap 10 – Podsumowanie dotychczasowych wiadomości i doświadczeń na podstawie trzech zasad terapii Gestalt (G.M.Yontef).
– Charakter fenomenologiczny – uświadomienie jako jedyny cel
– Egzystencjalizm dialogujący
– Sposób konceptualizacji – holizm i teoria pola

Terminy Rocznego Programu Edukacji Psychologicznej w Zakresie Psychoterapii – Stażu 111:

 • 17 – 20.05.2018r. (rozpoczęcie dnia 17.05.2018r. o godz. 9:00, zakończenie 20.05.2018r. o godz. 19:00) – etap 1
  trening czterodniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 8 – 10.06.2018r. (rozpoczęcie dnia 8.06.2018r. o godz. 9:00, zakończenie 10.06.2018r. o godz. 13:00) – etap 2
  warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 13 – 15.07.2018r. (rozpoczęcie dnia 13.07.2018r. o godz. 9:00, zakończenie 15.07.2018r. o godz. 13:00) – etap 3
  warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 31.08 – 02.09.2018r. (rozpoczęcie dnia 31.08.2018r. o godz. 9:00, zakończenie 02.09.2018r. o godz. 13:00) – etap 4 warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 21 -23.09.2018r. (rozpoczęcie dnia 21.09.2018r. o godz. 9:00, zakończenie 23.09.2018r. o godz. 13:00) – etap 5
  warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 26-28.10.2018r. (rozpoczęcie dnia 26.10.2018r. o godz. 9:00, zakończenie 28.10.2018r. o godz. 13:00) – etap 6
  warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 16-18.11.2018r. (rozpoczęcie dnia 16.11.2018r. o godz. 9:00, zakończenie 18.11.2018r. o godz. 13:00) – etap 7
  warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 08-12.12.2018r. (rozpoczęcie dnia 08.12.2018r. o godz. 9:00, zakończenie 12.12.2018r. o godz. 19:00) – etap 8
  trening pięciodniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 25-27.01.2019r. (rozpoczęcie dnia 25.01.2019r. o godz. 9:00, zakończenie 27.01.2019r. o godz. 13:00) – etap 9
  warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie
 • 22-24.02.2019r. (rozpoczęcie dnia 22.02.2019r. o godz. 9:00, zakończenie 24.02.2019r. o godz. 13:00) – etap 10 warsztat trzydniowy – Instytut Gestalt w Krakowie

Uwaga! W przypadku obecności asystentów na zjazdach (Studenci II etapu Szkoły Psychoterapeutów), zostanie przeznaczony dodatkowy czas na przeprowadzenie przez nich zajęć rozgrzewających / wygaszających. Ten dodatkowy czas nie zmienia godziny rozpoczęcia ani zakończenia zjazdu.

LOKALIZACJA I NOCLEG:

 • ul. Gwarna 2b, Kraków

JAK APLIKOWAĆ?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy >>

DOKUMENTY:

 • Pobierz Kodeks Etyczny Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt >>

 

 

Koszt
8250
pln
2000.00 pln w momencie zawarcia umowy oraz 10 wpłat po 625.00 pln płatnych co miesiąc według harmonogramu wpłat. Możliwość noclegu w warunkach materacowych.


Prowadzący

Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa