Menu strony
x
^
Header photo
Guus Klaren
Guus Klaren
Trener zewnętrzny

Holenderski terapeuta Gestalt, superwizor, trener i Praktyk Gestalt w Organizacjach (GPO), który działa od 1988 roku. Zanim stał się terapeutą Gestalt był pracownikiem socjalnym i wykładowcą studiów społecznych w ramach szkolenia zawodowego dla pracowników socjalnych. Jego obecne zainteresowania to opracowywanie programów budowania wspólnoty w organizacji, głównie w dziedzinie zdrowia publicznego i edukacji. Opowiada się za ponownym skupieniem się na wymiarze społecznym, politycznym oraz kulturalnym teorii i praktyki Gestalt. Jest byłym prezesem NVAGT (Holenderska i Flamandzka Organizacja Terapii i Teorii Gestalt), a obecnie przewodniczącym Komisji Praw Człowieka i Społecznej Odpowiedzialność EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt) oraz członkiem Zarządu EAGT.

Zespół
Renata Procak
Renata Procak
Prezes Instytutu Gestalt, Trener
Izabela Osińska
Izabela Osińska
W-ce Prezes, Trener
Andrzej Cała
Andrzej Cała
Trener
Alicja Gruszka – Nowak
Alicja Gruszka – Nowak
Trener zewnętrzny
Marcin Rzeszutek
Marcin Rzeszutek
Wykładowca, recenzent prac dyplomowych
Bartłomiej Żukowski
Bartłomiej Żukowski
Trener
Daan van Baalen
Daan van Baalen
Trener zewnętrzny
Lynda Osborne
Lynda Osborne
Trener zewnętrzny
Katarzyna Synówka
Katarzyna Synówka
Trener zewnętrzny
Polecani superwizorzy
Polecani superwizorzy
Artur Przyjałgowski
Artur Przyjałgowski
Członek Rady Studentów
Julia Gavryshchuk
Julia Gavryshchuk
Przewodnicząca Rady Studentów
Tomasz Lepszy
Tomasz Lepszy
Trener stażysta
Dr. Diane Hodgson
Dr. Diane Hodgson
Trener zewnętrzny
Agata Sitarska
Agata Sitarska
Trener
Hans Petter Frydenbeg
Hans Petter Frydenbeg
Trener zewnętrzny
Justyna Popławska
Justyna Popławska
Trener stażysta
Svein Johansen
Svein Johansen
Trener zewnętrzny
Tomasz Pieczonka
Tomasz Pieczonka
Trener zewnętrzny
Marzanna Kucińska
Marzanna Kucińska
Trener zewnętrzny
Małgorzata Ławniczek
Małgorzata Ławniczek
Wykładowca
Vadim Hrechka
Vadim Hrechka
Trener zewnętrzny
Magdalena Sękowska
Magdalena Sękowska
Trener zewnętrzny
Zobacz cały zespoł