Menu strony
x
^
Header photo
Sztuka bycia razem – warsztat dla par
16-18.07.2021 w siedzibie Instytutu Gestalt, ul. Gwarna 2B

Do kogo skierowany jest warsztat:

Warsztaty te skierowane są dla osób, które chcą pracować nad jakością komunikacji w swoim związku. Ich celem jest poznanie siebie i partnera/partnerki w relacji.

Opis warsztatu:

Warsztat „Sztuka bycia razem…” to szkoła doskonalenia relacji interpersonalnych w pigułce. Związek to sztuka komunikacji. Być w związku to porozumiewać się ze sobą, rozmawiać, słyszeć siebie wzajemnie i słuchać tego co druga osoba ma do powiedzenia. Tam gdzie spotykają się ludzie są i emocje. Są one potężnym narzędziem komunikacji, dlatego warto być świadomym ich znaczenia. A świadomość siebie w relacji oraz umiejętności komunikacyjne są tematem przewodnim warsztatu. Warsztat prowadzony jest przez dwie osoby: kobietę i mężczyznę. Oboje są psychoterapeutami, którzy na co dzień, razem i osobno, prowadzą psychoterapię par i psychoterapię indywidualną.

Cele warsztatu:

  • zrozumienie swoich relacji w związku,
  • nabycie umiejętności koncentrowania się na rozmówcy, uważnego słuchania, jasnego wypowiadania własnych opinii,
  • nabycie umiejętności zachowania w trudnych i konfliktowych sytuacjach,
  • odkrywanie swoich mocnych i słabych stron, rozpoznawanie czynników obniżających własną efektywność komunikacyjną,
  • zwiększanie świadomości własnych reakcji na różne zachowania drugiej osoby,
  • budowanie i utrzymanie dobrego kontaktu w bliskiej relacji,
  • uwrażliwienie na komunikację werbalną i pozawerbalną w kontakcie,
  • rozpoznawanie barier komunikacyjnych i umiejętność radzenia sobie z nimi,
  • zrozumienie swoich relacji z drugą osobą,
  • praca ze stresem w relacji.

Metody pracy:

Zajęcia prowadzone będą metodami warsztatowymi w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą: praktyczne ćwiczenia poszczególnych umiejętności, demonstracje, zadania rozwijające sprawność komunikowania, wykłady oraz dyskusje moderowane.

Koszt
1700
pln
Cena za parę.


Prowadzący

Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa