Menu strony
x
^
Header photo
Szkoła Procesu Grupowego
01.09.2023 - 29.09.2024 Instytut Gestalt, ul. Krótka 6, 32-080 Zabierzów

Co to jest Szkoła Procesu Grupowego?

Szkoła Terapii Grupowej jest kompleksowym szkoleniem obejmującym aż 300 godzin dydaktycznych, podczas których zdobędziesz konkretne umiejętności prowadzenia procesów grupowych oraz mocno ugruntujesz się w tej roli – nabędziesz pewności jako facylitator grupowy/trener grupowy/psychoterapeuta grupowy. Ta Szkoła jest ściśle związana nie tylko z Twoim rozwojem zawodowym, ale też z własnym rozwojem osobistym.

Po co Szkoła Procesu Grupowego? 

Nasz program treningowy jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie dostępu do pomocy terapeutycznej (jeśli chodzi o psychoterapię grupową) oraz skutecznej pracy w zespołach.  Za tym idzie także ogromna potrzeba profesjonalistów, aby prowadzić zróżnicowane grupy w efektywny sposób, z poczuciem pewności i kompetencji w stosunku do tego, co się ujawnia w procesie grupowym.

Kto może skorzystać ze Szkoły Procesu Grupowego? 

Program Szkoły Terapii Grupowej jest zaprojektowany dla osób z doświadczeniem.

Jeśli jesteś:

 • terapeutą,
 • superwizorem,
 • trenerem,
 • szkoleniowcem,
 • konsultantem organizacyjnym,
 • facylitatorem grupowym

oraz masz pewne doświadczenie pracy w grupie i świadomość, z jakimi wyzwaniami wiąże się rola prowadzącego grupę – z pewnością skorzystasz.

Zdobyte konkretne umiejętności dadzą Ci większą pewność co do kierunku, w którym możesz zmierzać razem z grupą oraz otworzą przed Tobą szeroki wachlarz interwencji, z których będziesz czerpać.

Ponieważ umiejętności trenera grupowego nierozerwalnie wiążą się z głęboką samoświadomością, podczas Szkoły będziesz zajmował/a się w dużej mierze także sobą – poszerzaniem własnej świadomości, bycia uważnym i obecnym. Dobry trener grupowy ma świadomość własnego stanu w procesie oraz zasobów i ograniczeń, które wnosi. Poszerzanie samoświadomości i świadomości procesu stanowi rdzeń szkolenia. Przygotuj się więc także na swój własny rozwój w relacji z innymi.

W skrócie –   jeśli jesteś terapeutą/ką, który\a lubi pracę w grupie, wiesz, po co to robisz i wiesz, dlaczego chcesz pogłębić swój warsztat – ta propozycja jest dla Ciebie.

Co Cię czeka w Szkole Procesu Grupowego? 

300! godzin teorii, praktyki, superwizji – z mocnym naciskiem na praktykę, doświadczanie i refleksję. Forma –  10 praktycznych warsztatów z superwizją (po 30 godzin każdy).

W ramach szkolenia otrzymasz także wsparcie osobiste, abyś mógł/mogła zintegrować doświadczenie.

Co zawiera program Szkoły Procesu Grupowego? 

Program Szkoły Procesu Grupowego zaprojektowany jest tak, aby teoria i wiedza internalizowały się poprzez doświadczenie. Będziesz się uczyć doświadczając procesu grupowego. Cel programu to nabycie wachlarza praktycznych umiejętności trenera/terapeuty/facylitatora grupowego, który ma świadomość swoich wyborów, przebiegu procesu grupowego i efektów stosowanych interwencji. Innymi słowy – wiesz, co robisz, po co to robisz i jak wpływasz na grupę.

Cele realizowane podczas szkolenia: 

WIEDZA I ZROZUMIENIE:

 • zdobędziesz ramy pojęciowe odpowiednie w pracy z grupami,
 • rozszerzysz znajome już teorie i kompetencje terapeutyczne na kontekst grupowy (granice kontaktu, teoria rozwojowa i somatyczna, teoria jaźni, teoria 5 warstw, fenomenologia, teoria pola, dialog),
 • pogłębisz rozumienie rozwoju procesu grupowego,
 • pogłębisz rozumienie wstydu, konfluencji, niepokoju, strachu, destrukcyjności, seksualności, przyjemności, intymności, duchowości i radości w doświadczeniu grupowym,
 • poznasz teorię stylów i wymiarów facylitacji grupowej,
 • poznasz modele tworzenia, oceny, diagnozy, planowania interwencji i ewaluacji interwencji oraz procesu kończenia grupy,
 • doświadczysz fenomenu uczenia się, podekscytowania, wzrostu i spójności w procesie grupowym,
 • nauczysz się identyfikować potrzeby grupy, planować i projektować proces wokół potrzeb i zainteresowań grupy w określonych kontekstach (w szczególności grupy terapeutyczne, grupy superwizyjne, grupy szkoleniowe oraz kontekst organizacyjny).

UMIEJĘTNOŚCI I ŚWIADOMOŚĆ:

 • rozwiniesz skuteczne sposoby obserwacji procesu grupowego – zarówno nieustrukturyzowanego/wyłaniającego się, jak i zorganizowanego,
 • rozwiniesz umiejętność bycia obecnym, gruntowania się, kreatywność i osobisty zakres interwencji/kontaktu/wycofania się jako facylitator/ prowadzący,
 • rozwiniesz kompetencje prowadzenia grupy w różnych kontekstach, uwzględniając kulturę, różnorodność, relacje władzy, konflikty i aspekty etyczne,
 • rozwiniesz zakres stylów i wymiarów interwencji, aby skutecznie reagować w różnych warunkach pojawiających się w grupie,
 • rozwiniesz umiejętność śledzenia procesów somatycznych i pracy ze zjawiskami traumatycznymi i rozszczepiającymi,
 • rozwiniesz umiejętność oceny i obserwacji siebie, uczestników, relacji międzyludzkich, procesów transpersonalnych i procesów na poziomie grupy w celu skutecznej facylitacji,
 • nauczysz się dostosowywać optymalne tempo i poziom integracji w różnych warunkach ujawniających się podczas procesu grupowego,
 • rozwiniesz kompetencje związane ze stylami i poziomami uczenia się,
 • zdobędziesz kompetencje kreatywnego projektowania i wdrażania działań grupowych oraz aktywnego eksperymentowania (ruch, relacyjny proces ciała, grupowe „rzeźby”, metafory, sztuki ekspresyjne, zabawa, praca ze snem.

 

Dlaczego warto uczestniczyć w tej Szkole Procesu Grupowego? 

Główny trener – Graham Colbourne.

Graham jest  niezwykle doświadczonym praktykiem i trenerem grupowym. Rozpoczął  naukę i pracę z grupami w latach 70tych, będzie się więc z Wami dzielił swoim ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem. Graham jest członkiem i liderem różnych komisji i  stowarzyszeń zawodowych.

Pracował z grupami w różnych kontekstach, m.in.:

 • długoterminowa psychoterapia grupowa,
 • superwizja grupowa,
 • grupy szkoleniowe z psychoterapii i superwizji,
 • wykładowca i nauczyciel z zakresu dynamiki dynamiki grupy
 • grupy inicjatyw społecznych,
 • zespoły taneczne i muzyczne,
 • biznesowe grupy edukacyjne i rządowe, w tym British Telecom i Rada Ministrów Wielkiej Brytanii.

Zapraszamy do skorzystania:)

Wstępne terminy spotkań Szkoły Psychoterapii Grupowej:

 1.  01-03.09.2023
 2.  20-22.10.2023
 3.  15-17.12.2023
 4.  19-21.01.2024
 5.  01-03.03.2024
 6.  12-14.04.2024
 7.  24-26.05.2024
 8.  05-07.07.2024
 9.  16-18.08.2024
 10.  27-29.09.2024

Warsztaty odbywają się w godzinach od 9 do 19 z przerwą obiadową (g. 13-15).  Szkolenie jest w całości tłumaczone.  Możliwość noclegu w Instytucie w warunkach materacowych.

Cena: 

Pierwsza wpłata: 4000zł plus 10 rat po 1950zł.

Szkolenie może być dofinansowane z Bazy Usług Rozwojowych.

Jak aplikować? 

Prześlij zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy poniżej. Skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o przedstawienie swojego doświadczenie terapeutycznego.

Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu: Marta Żukowska, tel. 602300930.

Do usłyszenia!

Koszt
23500
pln
Płatności ratalne


Prowadzący

Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa

Uwaga! Zmiana adresu Instytutu Gestalt

Nowy adres: 32-080 Zabierzów, ul. Krótka 6