Menu strony
x
^
Header photo
Szkoła Terapii Par Lyndy Osborne
15-17.07.2022, 23-25.09.2022, 17-19.03.2023 w siedzibie Instytutu Gestalt, ul. Krótka 6, 32-089 Zabierzów k/Krakowa

„Dobra wiadomość to ta, że nierzadko więź między mężem a żoną jest silniejsza niż ciężar krzywd, jakie mogą sobie nawzajem wyrządzić. Zła wiadomość to ta, że żadne dwie dorosłe osoby nie są w stanie wyrządzić sobie tyle krzywdy, co mąż i żona”. J. Viorst

Oczywiście nie tylko mężem i żoną będzie się zajmować Lynda Osborne podczas praktycznej Szkoły Terapii Par. W terapeutycznej soczewce gestaltowskiej znajdzie się po prostu para – związek dwojga ludzi, klient specyficzny, ponieważ wymagający głębokiego wglądu w to, co jest  „pomiędzy”.

Zapraszamy!

Szkoła Terapii Par – dla kogo?

Szkoła Terapii Par jest cyklem szkoleniowym przeznaczonym dla psychoterapeutów, którzy chcą nabyć głębokie rozumienie specyfiki pracy z parą oraz praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego pomagania parom w kryzysie. Program składa się z 75 godzin praktycznych warsztatów podzielonych na 3 zjazdy oraz 4 godzin superwizji prowadzonej online.

Szkoła Terapii Par stanowi dogłębne praktyczne studium pary, na które zapraszamy specjalistów pragnących uczyć się przez doświadczenie, praktykę, uruchamianie kreatywności i integrację ucieleśnionego procesu. Z każdym warsztatem będziemy rozwijać coraz większą pewności siebie i kompetencje w obszarze pracy z parą. Skupimy się konkretnie na praktyce.

Program Szkoły Terapii Par

Warsztat 1  wstępny – 25 godzin:

Podczas pierwszego warsztatu poszerzamy świadomość siebie w kontekście budowania kontaktu terapeutycznego podczas spotkań z parą.  Zyskamy wgląd w:

 • diagnozę i kontraktowanie,
 • rozpoznawanie splecionych dynamik,
 • ułatwienie komunikacji / rozwiązywanie konfliktów,
 • pracę z kwestiami seksualności / płci,
 • świadomość procesów przywiązania / historii rozwoju,
 • uwzględnienie szerszego kontekstu.

Osoby, które uczestniczyły już w warsztacie wstępnym, uczestniczą tylko pozostałych dwóch warsztatach i superwizji.

Warsztat 2 pogłębiający – 25 godzin:

Podczas drugiego warsztatu pogłębimy zrozumienie i świadomość specyfiki pracy z parą:

 • różnica między pracą 1:1 a pracą z parą;
 • przeszłość w teraźniejszości: w jaki sposób styl przywiązania każdego z partnerów, historia dorastania, twórcze przystosowanie i indywidualne relacje partnerów odbijają się w dynamice relacji pary;
 • intymność i więź: izolacja i konfluencja;
 • praca z różnicami: przyjmując relacyjne i systematyczne podejście do pracy z parami, uznajemy, że trwanie związku w określonym kontekście i czasie ma znaczenie dla obojga partnerów. Pogłębiamy świadomość, w jaki sposób różnice płciowe, seksualne, kulturowe lub wartości mogą znaleźć wyraz w interakcjach par; przyglądamy się, w jaki sposób para może doświadczać wzajemnych podobieństw i różnic.
 • oczekiwania, nadzieje i rozczarowania: uczymy się, w jaki sposób wpłynęły one na historię związku pary oraz jak wpływają na możliwe obecne napięcia i trudności.

Warsztat 3 integrujący – 25 godzin:

Na trzecim – ostatnim warsztacie – skonsolidujemy i pogłębimy wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnej pracy z parą. Obszary pracy:

 • wykorzystywanie eksperymentów i kreatywnego podejścia Gestalt w terapii par;
 • zgłębienie splecionych dynamik w parze;
 • zagadnienie władzy w pracy z parą;
 • praca ze wstydem;
 • „ten trzeci/ta trzecia w związku”:
  – wpływ romansu na relacje partnerskie;
  – jak zmienia się związek, gdy zostaje się rodzicem?
 • tworzenie nowych rodzin: doświadczenie budowania nowych relacji, w tym rodzicielstwa przybranego i rozdzielnego;

Superwizja online:

– 4 godziny – superwizja własnej pracy z parą w grupach 4-osobowych.

Warsztat będzie tłumaczony. Możliwość noclegu w Instytucie Gestalt.

Wymagania do uzyskania dyplomu ukończenia Szkoły Terapii Par:
– praca pisemna,
– 30 godzin pracy z parą,
– superwizja 7 godzin (4 godziny superwizji odbywają się podczas Szkoły, pozostałe 3 godziny – superwizja we własnym zakresie).

Kto prowadzi Szkołę Terapii Par?

Prowadzącą  szkolenie i superwizorką jest Lynda Osborne, doktor psychologii i wieloletnia trenerka i psychoterapeutka Gestalt, specjalizująca się w pracy z parą od 30 lat. Lynda w sposób przejrzysty i z właściwą dla siebie dialogiczną postawą prowadzi uczestników w stronę poczucia kompetencji i pewności w pracy z fenomenem pary, klienta szczególnego.

Terminy warsztatów:

 • warsztat wstępny (25 godzin): 15-17 lipca 2022, godz. 9:00-19:00, 9:00-13:00
 • warsztat 2 (25 godzin): 23-25 września 2022, godz. 9:00-19:00, 9:00-13:00
 • warsztat 3 (25 godzin): 17-19 marca 2023, godz. 9:00-19:00, 9:00-13:00
 • superwizja online (4 godziny): po drugim lub trzecim warsztacie.

Warsztat jest tłumaczony. Możliwość noclegu w Instytucie Gestalt.

Obecna edycja trwa. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych edycjach, napisz do nas.

 

Koszt
4590
pln
Liczba uczestników: 16


Prowadzący

Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa

Uwaga! Zmiana adresu Instytutu Gestalt

Nowy adres: 32-080 Zabierzów, ul. Krótka 6