Menu strony
x
^
Header photo
Pomoc Psychologiczna Osobom LGBTQ+
8-10 października 2021 w siedzibie Instytutu Gestalt, ul. Gwarna 2B

Rodzimy się i żyjemy w świecie, który każe nam przyswoić, że heteronorma jest naturalną i jedyną prawidłową opcją na życie. Wszelkie przejawy różnorodności genderowej, seksualnej czy relacyjnej są identyfikowane jako coś dziwnego, nienaturalnego i coś, czego należy się wstydzić.
Osoby heteroseksualne doświadczają swojej tożsamości seksualnej jako czegoś oczywistego i naturalnego. Nikogo nie dziwią zabawy dzieci w przedszkolu w tworzenie par. Tymczasem osoby LGBTQ+ odkrywają swoją tożsamość seksualną czy płciową poprzez wyodrębnienie – “jestem inna_y”. Osoby nieheteronormatywne żyją w innym kontekście niż osoby hetero i cis-płciowe i właśnie tego kontekstu powinna być świadoma osoba, która udziela pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej.
Jeżeli te światy różnią się w czymś tak bardzo fundamentalnym, to czy praca z osobą LGBTQ+ jak  „z każdym innym człowiekiem”; naprawdę wystarczy?
Zapraszamy do zdobycia wiedzy oraz poznania świata osób nieheteronormatywnych.

Uczestnictwo w warsztatach uprawnia do wpisania na listę polecanych terapetów przez Kampanię Przeciw Homofobii. W tym celu należy skontaktować się z KPH i przesłać zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach.
Warsztat ma charakter terapeutyczno-rozwojowy i służy pracy na własnych doświadczeniach, przekonaniach i emocjach.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Podstawowe pojęcia z zakresu tematyki LGBTQ+;
 • Rozwój psychoseksualny ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju orientacji nieheteronormatywnej i tożsamości płciowej
 • Funkcjonowanie osób należących do grup mniejszościowych
 • Znajomość pojęcia stresu mniejszościowego oraz jego wpływ na życie i funkcjonowanie osób
 • Różnorodność tożsamości płciowych, i relacji seksualno-romantycznych
 • Tożsamość seksualna i płciowa w wymiarze społeczno-kulturowym
 • Coming Out i jego znaczenia dla zdrowia psychicznego
 • Niezgodność płciowa u dzieci i młodzieży z perspektywy DSM IV / ICD10; DSM V /ICD 11
 • Wpływ stereotypów i uprzedzeń na sytuację osób LGBTQ+
 • Etapy procesu uzgadniania płci
 • Proces korekty płci w aspekcie społecznym, medycznym i prawnym
 • Kompetencje terapeutyczne do pracy z osobami LGBTQ+
 • Specyfika psychoterapii i innych form pomocy psychologicznej w pracy z osobami LGBTQ+
 • Oddziaływania konwersyjne i ich wpływ na zdrowie psychiczne
 • Problemy przeżywane przez osoby LGBTQ+ w kontekście inter- i intrapsychicznym;
 • Pomoc i wsparcie psychologiczne i seksuologiczne;

PO SZKOLENIU:

 • Zrozumiesz czym jest orientacja i tożsamość seksualna i płciowa oraz poznasz jej różnorodność
 • Zrozumiesz skutki stygmatyzacji i stresu mniejszościowego i jego wpływ na zdrowie psychiczne.
 • Znać wpływ opisanych mechanizmów na postawy osób oferujących pomoc psychologiczną osobom LGBTQ+;
 • Zwiększysz wiedzę która pomoże ci lepiej zrozumieć sytuację życiową oraz potrzeby psychologiczne osób LGBTQ+,
 • Poznasz standardy profesjonalnej pracy pomocowej z osobami LGBTQ+
 • Zrozumiesz wpływ HIV / AIDS na życie oób LGBTQ+
 • Poznasz wiedzę na temat specyfiki procesu pomagania osobom LGBTQ+

CZAS TRWANIA: 25h

ADRESACI:
Warsztat przeznaczony dla psychterapeutów, psychologów, psychiatrów, osób zawodowo pracujących z klientami/pacjentami LGBTQ+

PROWADZĄCY:

Krzysztof Kościółek
Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz European Association for Gestalt Therapy, seksuolog, nauczyciel zawodu psychoterapeuty.
Prowadzi i pracuje w Centrum Psychoterapii PRZESTWORZA w Krakowie, które zostało stworzone dla osób LGBTQ+.
Specjalizuje się w pracy z osobami LGBTQ+, zarówno tymi, którzy właśnie odkryli swoją tożsamość (seksualną jak i płciową) i mają trudności w jej akceptacji, jak i tymi, którzy doświadczają problemów w relacjach, czy sferze seksualnej. Pracuje z osobami transpłciowymi oraz niebinarnymi. Podchodzi z szacunkiem do swobodnej ekspresji różnorodności płciowej, seksualnej i relacyjnej.

Grzegorz „Lifyen” Żak
Trans mężczyzna aktywnie działający na rzecz osób transpłciowych. Twórca i autor “Angry Trans” – fanpage na facebooku gdzie edukuje o kwestiach transpłciowych i opisuje swoja drogę tranzycji. Najbardziej stara się skupiać na sojusznikach ponieważ uważa że to sojusznicy mogą równie skutecznie edukować innych, mają największe możliwości do tworzenia przestrzeni dla osób transpłciowych i mogą skutecznie
reagować na transfobię wokół siebie. Dawny członek zarządu, aktualnie członek honorowy, Federacji Znaki Równości. W budowie Krakowskiego Centrum Równości DOMEQ jego głównym celem było zadbanie o to by osoby transpłciowe czuły się bezpiecznie i były włączane w życie społeczności. Członek zarządu Fundacja Trans- Fuzja, dbający o krakowską społeczność i regularność grup wsparcia. Współtwórca filmików na kanale YouTube “Transbros”. Administrator transpłciowych grup na facebooku.

Koszt
1000
pln
Liczba uczestników: 16


Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa