Menu strony
x
^
Header photo
Ironiczno-paradoksalna prowokacyjna terapia Gestalt
2 - 4 wrzesnia 2021 w siedzibie Instytutu Gestalt, ul. Gwarna 2B

Serdecznie zapraszamy na warsztat, który powstał z inicjatywy Rady Studentów.

Ironia, prowokacja i paradoks to ważne narzędzia pracy terapeutycznej, jednak aby je właściwie wykorzystać najpierw musimy oswoić się ze swoją ironiczną, prowokacyjną i paradoksalną częścią “ja”.

Zapraszamy na warsztat zgłębiający zagadnienie sprzeczności i paradoksu w pracy terapeutycznej. Podczas jego trwania poczujesz smak radosnego smutku, nienawistnej miłości, wspólnej odrębności, a może nawet podniecającej złości.

Dostrzeżesz, że emocje które przeżywamy mają sprzeczne elementy. Smutek może być radosny, agresywny, obezwładniający i depresyjny. Jednym z celów terapii jest nauczenie klienta, jak te aspekty rozróżniać.

Jeśli terapeuta jest całkowicie zanurzony w polu klienta i łączy się z jego doświadczaniem smutku, zawęża swoje pole widzenia. W rezultacie może być tylko smutny lub doświadczać depresji. Główną trudnością w pracy terapeuty jest to, że dostępny mu jest tylko jeden biegun klienta – postać lub proces przedstawiony mu tu i teraz. Celem warsztat jest możliwość zobaczenia i zbadania relacji w pełni.

Ironia, prowokacja i paradoks są pewnym sposobem na pokazanie klientowi, że jest „więcej niż jest”. Jego własny potencjał uczuć, przeżyć i wizji świata jest znacznie bardziej zróżnicowane niż zwykły obraz, w którym postrzega i ocenia siebie, bliskich i cały świat.

Terapeuta integruje postać rodzicielską i obraz bawiącego błazna, pozwalając swoim przykładem zauważyć i przejawiać zakazane i głęboko ukryte uczucia klienta, ale też działania, potencjały i doświadczenia.

Myślenie paradoksalne to sposób, w jaki otrzymujemy narzędzie do poszerzania granic własnego „ja” i osobowości klienta.

Szczególną uwagę przywiązuje się do zmian jakościowych w życiu uczestników warsztatu, kształtowania twórczego myślenia oraz ujawnienia INDYWIDUALNEGO stylu terapeuty, w oparciu o cechy i umiejętności danej osoby.

Warsztat „Ironiczno-paradoksalna prowokacyjna terapia Gestalt” przedstawiony jest jako praktyczne podejście oparte na teorii i obejmujące unikalne metody, techniki i ćwiczenia.

Koszt
Prowadzący

Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa