Menu strony
x
^
Header photo
Dynamika ciała w relacji terapeutycznej – webinaria z Ruellą Frank (6 godzin)
12-09-2022, 19-09-2022, 26-09-2022 platforma ZOOM

O CZYM BĘDĄ WEBINARY?

W serii 3 webinarów Ruella Frank, uczennica Laury Perls, w prosty i jednocześnie dogłębny sposób pokaże Wam swoją metodę pracy z klientem.

Poznacie paradygmat tworzenia doświadczenia poprzez szczegółowe przyglądanie się cielesnym sposobom wchodzenia w kontakt – spotkania i bycia spotkanym, sięgania i bycia obiektem sięgania. Zaznajomicie się ze specyficznym językiem fenomenologicznym, który pozwala precyzyjnie nazwać i opisać niewerbalne ruchowe interakcje tworzące podstawę przeżywanego doświadczenia.

To estetyczne podejście prowadzi przez etapy: ruch – czucie – poznanie siebie w relacji. Ruella zwróci szczególną uwagę na niewerbalne wzorce relacyjne pojawiające się w diadach: niemowlę-rodzic i klient-terapeuta, które odzwierciedlają sposób bycia w relacji.

Każdy webinar będzie mieszanką wiedzy teoretycznej i doświadczania. Na koniec każdego spotkania Ruella odpowie na wasze pytania.

 

OPIS WEBINARÓW

Webinar 1: Co to znaczy pracować z ciałem w psychoterapii? Psychiczne odsłanianie się przez gest, postawę, chód i oddech.

Podczas pierwszego webinaru dowiecie się, w jaki sposób małe subtelności tworzą znaczenie w interakcjach – zarówno w tych ożywionych jak i tych bez energii. Przyjrzycie się cielesnym sposobom przeżywania danej sytuacji. Wyostrzycie wzrok i nauczycie się dostrzegać to, co oczywiste, ale najczęściej przeoczone podczas terapii.

Webinar 2: Ewaluacja sytuacji: doświadczenie kinestetyczne. Wiemy, zanim wiemy, że wiemy.

Kiedy jesteśmy dziećmi, poruszamy się po świecie z zachwytem i ciekawością tego, co widzimy, dotykamy i czujemy. Z czasem, aby uchronić się przed różnymi urazami psychicznymi, uczymy się hamować nasze spontaniczne i twórcze doświadczanie. Drugi webinar da Wam praktyczne zrozumienie, w jaki sposób tracimy naszą żywotność od niemowlęctwa do dorosłości, i jak odzyskać ją w bieżącym doświadczeniu terapii, zarówno dla pacjenta, jak i terapeuty.

Webinar 3: Rezonans kinestetyczny: tu kształtuje się sposób bycia w relacji.

Rezonans kinestetyczny jest intersubiektywną matrycą, z której wyłania się podmiotowość. Na przykładzie relacji niemowlę-rodzic możemy zobaczyć, kiedy rezonans występuje płynnie i kiedy jest stłumiony. Pojawiające się wzorce rozwojowe można zaangażować do wpływania na tu i teraz oraz przewidywania tego, co nadejdzie. Nauczycie się diagnozować pole relacyjne poprzez doświadczanie rezonansu kinestetycznego.

 

DO KOGO SKIEROWANE SĄ WEBINARIA?

Webinaria skierowane są dla wszystkich specjalistów, którzy chcą rozwinąć wrażliwość na cielesną dynamikę swoją oraz klienta, aby lepiej zrozumieć rozwijającą się relację terapeutyczną. Zapraszamy psychoterapeutów Gestalt oraz innych podejść, specjalistów pracujących z dziećmi, parami i dorosłymi.

Metoda Ruelli Frank pomaga zrozumieć człowieka z perspektywy kinestetyczno-relacyjnej, mocno osadzonej w podejściu Gestalt: w jaki sposób ruchy, które wykonujemy jako dzieci w stosunku do ważnych dla nas osób, kształtują podstawę naszego dorosłego doświadczania i kontaktowania się ze światem. Pojawiające się wzorce ruchowe w trakcie sesji mogą stanowić podstawę terapeutycznego wglądu w rozwijającą się relację terapeuta – klient, podczas gdy sama treść schodzi na drugi plan.

ORGANIZACJA WEBINARIÓW

Webinaria odbędą się na platformie ZOOM.

Czas trwania: 6 godzin, podzielone na 3 sesje:

  • 12 września 2022, godz. 18:00 – 20:00.
  • 19 września 2022, godz. 18:00 – 20:00.
  • 26 września 2022, godz. 18:00 – 20:00.

 

Jeśli masz pytania odnośnie Dynamika ciała w relacji terapeutycznej – webinaria z Ruellą Frank, napisz do nas kontakt@instytutgestalt.pl

Koszt
540
pln
Dla studentów IG rabat


Prowadzący

Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa

Uwaga! Zmiana adresu Instytutu Gestalt

Nowy adres: 32-080 Zabierzów, ul. Krótka 6