Menu strony
x
^
Header photo

Międzynarodowe badanie – COVID – 19

Instytut Gestalt

Szanowni Państwo

nazywam się Marcin Rzeszutek, jestem adiunktem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, jak również psychoterapeutą Gestalt. We współpracy z konsorcjum naukowym TREATME (którego jestem członkiem  -zob. https://www.treat-me.eu/ ) należącym do inicjatywy EU COST ACTION (HORYZONT 2020) prowadzimy międzynarodowe badanie na temat zdrowia psychicznego i dobrostanu wśród psychoterapeutów w 12 krajach Unii Europejskiej (Austria, Bułgaria, Cypr, Finlandia, Hiszpania, Norwegia, Polska, Rumunia, Serbia, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania), które posłuży również realizacji rozprawy doktorskiej mojej doktorantki, mgr Angeliki Houn. Badanie to ma na celu poszukiwanie psychologicznych, społecznych oraz kulturowych uwarunkowań zdrowia psychicznego i dobrostanu wśród psychoterapeutów reprezentujących wyżej wymienione państwa, szczególnie biorąc pod uwagę stres towarzyszący obecnej sytuacji pandemii COVID-19.

Chciałbym serdecznie zaprosić psychoterapeutów/ki pracujących, jak również szkolących się (mogą to być również studenci/ki w trakcie szkolenia, jeśli mają już klientów) w Państwa ośrodku terapeutycznym do wzięcia udziału w tym badaniu. Wystarczy wypełnić poniższy LINK, gdzie jest dokładna instrukcja całego badania:

https://www.surveymonkey.com/r/ZXQVSX8

W imieniu również moich partnerów z wyżej wspomnianych 12 krajów bardzo dziękuję za pomoc w realizacji tego badania. Do tej pory nikt na świecie takich badań (tj. dotyczących tak specyficznej próby badawczej, w tak unikalnym zakresie zmiennych i na tak dużą skalę międzynarodową) nie zrobił, zatem tym bardziej dziękuję za udział w naszym przedsięwzięciu naukowym.

Pozdrawiam serdecznie

Dr hab. Marcin Rzeszutek

Wydział Psychologii

Uniwersytet Warszawski