Menu strony
x
^
Header photo

Egzamin zewnętrzny

Instytut Gestalt

Egzamin zewnętrzny

Informujemy, że od września 2017 roku zmianie ulegnie egzamin zewnętrzny. Studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu w starej formule, powinni złożyć stosowną dokumentację do Biura Instytutu Gestalt do końca maja. Ostatni egzamin z nagraniem sesji jest przewidziany na czerwiec a dokładna data będzie wkrótce umieszczona na stronie Instytutu.

Od września tego roku Studenci którzy chcą przystąpić do egzaminu muszą złożyć na miesiąc przed obroną dokumentację z procesu długoterminowego, obejmującą opis procesu terapeutycznego wg. dotychczasowych kryteriów i dokładny opis przebiegu 1-2 sesji. Z uwagi na to, że przewodniczącym Komisji będzie każdorazowo trener z zagranicy, całość złożonych dokumentów powinna być w wersji polskiej i angielskiej.

W trakcie egzaminu Komisja będzie zadawać pytania zarówno z obszaru prezentowanego przez Studenta procesu terapeutycznego, jak i z teorii Gestalt i zagadnień poruszanych w trakcie 4 – letniego procesu szkolenia. Obrona trwać będzie 60 minut, Instytut zapewnia obecność tłumacza.

Studenci którzy przystępować będą do nowej formuły egzaminu muszą spełniać wszystkie warunki do uzyskania Certyfikatu. Egzamin będzie ostatnim elementem procesu szkolenia, a tym samym pozytywna ocena Komisji Egzaminacyjnej będzie równoznaczna z uzyskaniem Certyfikatu terapeuty Gestalt.

Informujemy, że  rozmowy kwalifikacyjne do Szkoły Psychoterapeutów odbędą się w dniach 17-19 maja 2019r.