Menu strony
x
^
Header photo

Egzamin – I,II i III rok

Instytut Gestalt

Kryteria egzaminacyjne w Szkole Psychoterapeutów:

I rok:

Umiejętności terapeuty:

 • zdolność do dialogu dotyczącego zasad kontraktu terapeutycznego,
 • budowanie kontaktu,
 • wsparcie i konfrontacja,
 • wyłonienie figury klienta do pracy terapeutycznej,
 • domknięcie kontaktu.

II rok:

Umiejętności terapeuty:

 • budowanie świadomości w kontakcie,
 • wyłanianie figury z tła w oparciu o metodę fenomenologiczną i teorię pola,
 • umiejętność rozpoznawania i pracy z różnymi stylami kontaktu,
 • rozumienie twórczego przystosowania klienta,
 • stosowanie wsparcia i konfrontacji w procesie terapeutycznym,
 • umiejętność zawierania/zawarcia kontraktu z klientem,
 • umiejętność refleksji teoretycznej po sesji.

III rok :

Wytyczne do opisu procesu terapeutycznego oraz do opisu egzaminacyjnego na zakończenie szkoły (III rok).

 • Okoliczności podjęcia terapii.
 • Charakterystyka pierwszego kontaktu, fenomenologia.
 • Dane biograficzne klienta.
 • Kontrakt – opis.
 • Styl kontaktu (opis wybranych przykładów z sesji).
 • Przerwy w cyklu przystosowania twórczego (opis wybranych fragmentów pracy z klientem, uzasadnienie).
 • Opis przebiegu pracy terapeutycznej (uwzględnienie pola, dialogu i fenomenologii w relacji terapeuta – klient).
 • Zaistniałe zmiany klienta dzięki psychoterapii.
 • Prognoza dalszej pracy terapeutycznej.
 • Wskazówki superwizyjne uwzględnione w terapii.