Menu strony
x
^
Header photo

Egzamin – I, II i III rok

Instytut Gestalt

III rok

Egzamin polega na przedstawieniu nagrania 50 minutowej sesji procesu długoterminowego (min. 6 miesięcy terapii), opisu tego procesu, i obrony tej sesji przed Komisją. Całość trwa 70 minut.

Opis procesu terapeutycznego:

1. Okoliczności podjęcia terapii.
2.Charakterystyka pierwszego kontaktu, fenomenologia.
3. Dane biograficzne klienta.
4. Kontrakt – opis.
5. Mechanizmy unikania kontaktu (opis wybranych przykładów z sesji).
6. Przerwy w cyklu doświadczenia (opis wybranych fragmentów pracy z klientem , uzasadnienie).
7. Struktury charakteru (opis , uzasadnienie).
8. Diagnoza wg DSM IV / ICD – 10.
9. Opis przebiegu pracy terapeutycznej.
10. Powiązanie problemów klienta z aktualnym przebiegiem procesu terapeutycznego.
11. Możliwe przeciwprzeniesieniowe i przeniesieniowe kwestie (wybrane przykłady).
12. Zaistniałe zmiany klienta dzięki psychoterapii.
13. Prognoza dalszej pracy terapeutycznej.
14. Wskazówki superwizyjne uwzględnione w terapii.

Kryteria egzaminu końcowego:

– Kontakt graniczny.
– Obecność w Tu i teraz.
– Wyłonienie figury.
– Konfrontacja i wsparcie.
– Eksperyment.
– Asymilacja i domknięcie pracy terapeutycznej.

II rok

Ocenie poddane są następujące umiejętności terapeuty:
– Budowanie kontaktu.
– Wyłanianie figury z tła.
– Przestrzeń do asymilacji i domknięcia figury.
– Możliwość udzielenia wsparcia w procesie terapeutycznym.
– Umiejętność konfrontowania klienta.
– Zdolność do obserwacji i pracy metodą fenomenologiczną.

I rok

Ocenie poddane są następujące umiejętności terapeuty:
– Zdolność do dialogu dotyczącego zasad kontraktu terapeutycznego.
– Umiejętność stworzenia kontaktu granicznego.
– Umiejętność wsparcia i konfrontacji.
– Umiejętność wyłonienia problemu klienta do pracy terapeutycznej.
– Umiejętność domknięcia kontaktu.

 

Informujemy, że  rozmowy kwalifikacyjne do Szkoły Psychoterapeutów odbędą się w dniach 17-19 maja 2019r.