Menu strony
x
^
Header photo
Trening terapeutyczny pracy z ciałem z Izabelą Osińską
10 - 14 październik 2018, Instytut Gestalt w Krakowie, ul. Gwarna 2b

W Gestalt wszystko ma znaczenie – to psychoterapia poprzez »dotykanie« – kontakt z drugim człowiekiem. Zaczyna się od spojrzenia, podania ręki, reakcji na siebie wzajemnie. Podczas spotkania jestem z klientem i jego cierpieniem, które jest zapisane w ciele – mogę udzielić wsparcia, zaproponować, by przyjął inną pozycję lub podać koc i go okryć. Praca w tym nurcie umożliwia klientowi zmianę sposobu cielesnej reakcji na otoczenie i nauczenie się nowego sposobu reakcji, co ma skutek terapeutyczny.” Renata Procak

DO KOGO SKIEROWANY JEST KURS?

Trening skierowany jest do terapeutów, którzy chcą swoją praktykę zawodową wzbogacić o metody pracy z ciałem w podejściu Gestalt oraz do osób z doświadczeniem własnej pracy psychoterapeutycznej, chcących lepiej poznać rolę procesu ciała w terapeutycznej pracy nad sobą.

GŁÓWNE ATUTY PROGRAMU TRENINGOWEGO

Nauka poprzez proces grupowy

Trening prowadzony w oparciu o proces grupowy, ze szczególną uważnością na kontakty interpersonalne. Skutecznie poszerza świadomość procesów cielesnych, emocjonalnych i intelektualnych podczas spotkania z drugą osobą. Umożliwia otrzymanie oraz udzielanie wsparcia, a także informacji zwrotnych.

Intensywne warsztaty

Kurs to intensywny trening umiejętności praktycznych. W zaledwie 4 dni uczestnicy zdobywają obszerną wiedzę i przygotowanie do wykorzystania jej w swojej pracy terapeutycznej z klientem lub we własnej psychoterapii.

JAKIE EFEKTY OSIĄGNIESZ?

  • Poprawisz swoje umiejętności w dziedzinie relacji interpersonalnych i komunikacji.
  • Podczas terapii grupowej nauczysz się eksperymentować z nowymi zachowaniami interpersonalnymi.
  • Doświadczysz i dostrzeżesz wartość szczerego i bezpośredniego wypowiadania się o uczuciach.
  • Zdobędziesz lepszy wgląd w swoje myśli, uczucia i zachowania oraz lepiej je zrozumiesz, dzięki przyjrzeniu się wzorcom relacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz grupy.
  • Nauczysz się lepiej rozumieć myśli, uczucia i zachowania innych ludzi.
  • Zobaczysz kompletny obraz własnej osoby, osiągniesz większą pewność siebie i zdolność wyższej samooceny.
  • Przeżyjesz osobistą zmianę w grupie i przeniesiesz nabyte umiejętności do swojego codziennego życia.
  • Jeśli jesteś terapeutą, trening pozwoli Ci lepiej zrozumieć klienta i znaczenie objawów, które nosi w ciele.

ORGANIZACJA KURSU:

5 dni (5 x 10 godzin) w godz. 9.00-19.00 (z przerwą obiadową między 13.00 -15.00).

JAK APLIKOWAĆ?

  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy >>
Koszt
Prowadzący

Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa