Menu strony
x
^
Header photo
Praca z genogramem w oparciu o potencjał grupy
23-25 marca 2018r. (25h) Instytut Gestalt w Krakowie, ul. Gwarna 2b

Warsztat integrujący podejście systemowe i psychoterapię Gestalt. Punktem wyjścia jest spojrzenie na siebie z szerszej perspektywy – systemu rodzinnego. To pole dla każdego człowieka jest matrycą i pierwowzorem przyszłych relacji ze światem. W tym polu uczymy się kochać, przyjaźnić, walczyć i unikać cierpienia. Celem warsztatu jest uświadomienie wpływu tego pola na nasze obecne życie, rozpoznanie rodzinnych lojalności i tego, w jaki sposób nas zasilają, a w jaki ograniczają. Celem jest uświadomienie pozwalające na dokonywanie wyborów zgodnych z własnymi potrzebami, a nie zdeterminowanych międzypokoleniowymi przekazami.

Cel główny – poszerzenie świadomości wpływu transgeneracyjnych przekazów na aktualne życie

Cele szczegółowe :

  • rozpoznanie mitów rodzinnych i ich wpływu na życiowe decyzje
  • uświadomienie delegacji i sił wiązania w systemie rodziny pochodzenia
  • rozpoznanie wzorców relacyjnych i wzorców adaptacyjnych w systemie rodzinnym
  • uświadomienie potencjału płynącego z przynależności do swojej rodziny
    generacyjnej
  • uświadomienie i przekroczenie ograniczeń wynikających z lojalności rodzinnych
Koszt
800
pln
Liczba uczestników: 12


Prowadzący

Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa